Економічна ефективність капітальних вкладень

При правильному інвестуванні можна забезпечити високі виробничі активи на багато років вперед без побоювання, що фірма не витримає конкуренції або збанкрутує. Наприклад, для розвитку хімічної галузі необхідно системне переобладнання всієї апаратної частини, задіяння інновацій в науці і техніці, і залучення нових висококваліфікованих кадрів. Для того, щоб це здійснити, необхідний серйозний бізнес-план, так як дана сфера вимагає великих фінансових витрат, які необхідно проводити грамотно і доцільно. При відсутності спеціальних знань в інвестуванні та веденні бізнесу, навіть при наявності великої суми грошей, виробництво, швидше за все, буде збитковим. Так що, на плануванні грамотного керівництва до дій в бізнес-середовищі теж не можна економити.

Інвестувати кошти можна не тільки в матеріальні об’єкти виробництва, але і в людський ресурс. Таким інвестуванням є будь-які дії, спрямовані на підвищення кваліфікації, ефективності і продуктивності людської праці. Економлячи на цьому, навіть при серйозних вкладеннях в матеріально-технічну частину, підприємець ніколи не доб’ється задовільного рівня прибутку. Крім того, інвестування в людський ресурс забезпечує індивідуальність компанії на ринку, більш виграшні позиції на тлі конкурентів, стабільне функціонування всіх підрозділів. Адже працювати з людьми, які задоволені своїм матеріально-фінансовим становищем, куди легше і приємніше, ніж з постійно незадоволеними працівниками, не докладає до праці відповідних зусиль. Доброзичливі взаємини підлеглих є запорукою до процвітання фірми.

Джерела капітальних вкладень

Гроші для інвестицій можна брати з декількох джерел. Для грамотного бізнесмена питання джерел не буде проблемою. При чому не обов’язково користуватися тільки одним з них; на практиці часто використовується така модель інвестування, при якій одночасно задіяні декілька джерел.

Власний капітал інвесторів.

Заощадження / накопичення юридичних / фізичних осіб, амортизаційний фонд, кошти, що надійшли від страхової компанії при відшкодуванні страхового випадку, пов’язаного з основними фондами.

Асигнування з федерального бюджету, субсидії.

Позикові / залучені фінансові ресурси, що взяті в банку як кредит, надходження від продажів облігацій / акцій, іноземні інвестиції, інші внески.

Особисті кошти фірми

Такі кошти знаходяться в розпорядженні, і за їх використання не потрібно буде звітувати перед банками та іншими кредиторами. У самому крайньому випадку, якщо проект не вдасться, і кошти будуть втрачені, то по крайней мене підприємство не залишиться в боргах.

Для самофінансування з особистого бюджету використовується нерозподілений прибуток і кошти амортизації. До цих засобів часто примикають такі ресурси, як відсотки від продажу цінних паперів. Так само можна доповнити їх засобами з ринку позичкового капіталу (кредитними коштами).

Так само здійснювати облік капітальних вкладень можна за допомогою амортизаційних відрахувань, що передбачає інвестиції в обладнання з метою прискорення виробничих темпів. Додатковим видом доходу є ринок цінних паперів. Державні відрахування так само сприяють поліпшенню фінансового стану підприємства. Регулятивна державна політика сприяє напрямку інвестиційних потоків підприємства в потрібне русло.

...
ПОДІЛИТИСЯ: