Договір зберігання

Відповідно до ГК під договором зберігання розуміється обов’язок одного боку (зберігача) зберегти товар, переданий другою стороною (поклажодавцем) на певний термін за встановлену винагороду або безоплатно. При цьому зберігач зобов’язаний вжити всіх необхідних заходів для належного зберігання та зобов’язується повернути товар у схоронності.

Зберігач не має права без відома поклажедателя користуватися переданої на зберігання річчю, за винятком випадків передбачених договором.

Винагорода за зберігання може виплачуватися одноразово після закінчення терміну зберігання або частинами. При простроченні оплати більш ніж за половину періоду зберігання зберігач має право відмовитися від виконання договору. Витрати зберігача на зберігання речі включаються в винагороду за зберігання, якщо інше не передбачено договором зберігання.

Документами, що підтверджують прийняття товару на склад, є:

– Подвійне складське свідоцтво;

– Просте складське свідоцтво;

– Складська квитанція.

Бухгалтерський облік договорів зберігання
Основним документом прийому цінностей на відповідальне зберігання є акт прийому-передачі товарів, прийнятих на відповідальне зберігання на склад. При поверненні товару складається акт про повернення товарно-матеріальних цінностей, зданих на зберігання.

Бухгалтерський облік у поклажодавця

Внесених на депозит цінності залишаються у власності поклажедателя і числяться на його балансі.

Бухгалтерський облік у зберігача

Хранитель відбивається прийняте на зберігання майно на позабалансовому рахунку 002 «Товари, прийняті на відповідальне зберігання» за цінами, встановленими в приймально-здавальних актах. Аналітичний облік ведеться по власниках, видам, сортами та місцями зберігання.

Податковий облік договорів зберігання

Податковий облік у поклажодавця

Суми виплаченого винагороди охоронцю включаються до витрат при обчисленні податку на прибуток.

Податковий облік у зберігача

При методі нарахування доходи від реалізації послуг зберігання визнаються в міру надання послуг в незалежності від фактичного надходження грошових коштів. При касовому методі дохід визнається в момент надходження грошових коштів від поклажодавця.

Якщо зберігач є платником ПДВ, то дохід від послуг зі зберігання підлягає обкладенню ПДВ.

ПОДІЛИТИСЯ: