Час, необхідний для обігу капіталу

Час обігу капіталу – це один з факторів, в якому зацікавлений власник, так як цей показник впливає на темпи приросту капіталу.

Період, за який капітал проходить всі стадії обігу, складається з наступних етапів:

  • Час перебування капіталу у вигляді засобів виробництва і запасів
  • Період, необхідний для проходження всіх стадій виробництва згідно з технологічними вимогами
  • Час, витрачений на збут і реалізацію продукції
  • Додатковий час на проміжки між циклами, наприклад, знаходження товару на складі або його транспортування.

Кожен з перерахованих етапів може розглядатися для визначення наявності резервів для скорочення його тривалості.

У сфері продуктивного капіталу для визначення таких джерел, весь обсяг коштів ділять на категорії – оборотний і основний.

 В основний капітал входять об’єкти тривалого використання, які беруть участь в безлічі оборотів і по частинах передають свою вартість на формування ціни продукції. До основного капіталу зараховують будівлі, обладнання, транспортні засоби, патенти і так далі.

Оборотний капітал – це кошти, які використовуються протягом одного циклу і їх вартість повністю переноситься на готову продукцію. У цю категорію входять – виробничі запаси, сировина, напівфабрикати, паливо, витрати на рекламу і так далі. Один з компонентів оборотного капіталу – заробітна плата.

Тривалість технологічного процесу визначає, за який період оборотний капітал проходить повний цикл обігу. Цей період може тривати від кількох днів (виробництво харчової продукції), до одного року (сільськогосподарський урожай) або декількох років (будівельні об’єкти). Для економічного аналізу використовують показник – число оборотів капіталу протягом 12 місяців.

Щоб визначити число оборотів капіталу за період часу, наприклад, рік, необхідно розділити:

Обсяг реалізованої продукції на середньорічні залишки оборотного капіталу
Число місяців в році на час, протягом якого відбувається повний оборот капіталу

На кількість оборотів капіталу впливають також такі регульовані фактори, як організація виробництва, чіткість роботи постачальницько-збутових підрозділів, сезонність попиту, віддаленість виробництва від місця знаходження основних споживачів і так далі. Оптимізація цих чинників дозволяє скоротити терміни оборотності капіталу.

Існує класифікація, яка ділить процес проходження капіталу на виробництво та обіг. Якщо круговорот капіталу відбувається тільки у вигляді обігу, минаючи стадію виробництва, то такий капітал називають торговим, якщо в сферу обігу входять товари, і фінансовим (позичкових), якщо оборотними засобами виступають грошові запаси.

ПОДІЛИТИСЯ: