Багатоступінчасте оподаткування

Під податком розуміють обов’язковий платіж, що стягується державними органами і перераховується до бюджету країни або міста. Податок, на безоплатній основі, платять як фізичні, так і юридичні особи.

Багатоступінчасте налогообложеніеПо своєю суттю податки є джерелом наповнення як державного, так і місцевого бюджетів. Фінанси, отримані після сплати податків, розподіляються за статтями бюджету виходячи їх функцій держави.

Податки – основний інструмент мобілізації фінансів в бюджеті. Залежно від цілей і завдань держави розрізняють такі функції податків:

• фіскальна;
• контрольна;
• соціальна;
• регулююча.

Все що стягуються податки класифікуються за кількома ознаками:

1. Платники податків: юридичні та фізичні особи;
2. Об’єкти оподаткування: майно, земельні ресурси, грошові кошти;
3. Джерело оподаткування: заробітна плата, прибуток, собівартість;
4. За рівнем влади: місцеві і республіканські;
5. За способом стягнення: непрямі і прямі;
6. В залежності від призначення: цільові і загальні.

Система оподаткування повинна бути простою, зручною та зрозумілою для всіх суб’єктів.

Сутність багатоступінчастого оподаткування

Багатоступінчасте оподаткування відноситься до непрямого способу справляння фінансових коштів з фізичних та юридичних осіб. Відповідно до податковим кодексом України – багатоступінчате оподаткування, це обкладання податком будь-якого товару на різних стадіях його виробництва і розподіл коштів без урахування раніше сплачених податків.

Суть багатоступінчастого оподаткування полягає в наступному. Весь одержуваний дохід ділиться на певні частини. Ця частина називається щаблем оподаткування. Кожному рівню відповідає певна податкова ставка. Чим вище ступінь для сплати податків, тим відповідно вище і ставка податку.

Основною особливістю такого принципу оподаткування є те, що висока податкова ставка застосовується не до всього доходу, отриманого юридичною або фізичною особою, а лише до частини доходу. Дана частина доходу для підвищення ставки податку повинна перевищувати рівень доходу попереднього ступеня.

Визначити остаточну суму багатоступінчастого податку досить просто. Сума податків кожного ступеня складається. Чим більша кількість ступенів оподаткування передбачено законодавством, тим збільшення податкової ставки відбувається більш плавно.

Перевага багатоступінчастого оподаткування:

• простота розрахунку;
• наочність;
• гнучкість системи, можливість встановлювати свій відсоток податку для кожного ступеня кожної групи платників податку;
• повне відшкодування частинами доходу, який не обкладається податками.

Недоліки багатоступінчастого оподаткування:

• більш складний підхід до розрахунку величини податків, наприклад, у порівнянні з пропорційним справлянням податків;
• ймовірність збільшення податкової ставки або розширення меж фінансових ступенів для індексації доходу.

У кожних країнах, де застосовується багатоступінчастий податок, кількість фінансових ступенів різниться. Так, наприклад, в Польщі всього 2 ступені оподаткування, в Австрії – 3. І лідером за кількістю ступенів оподаткування є Люксембург. Згідно податкового законодавства в цій країні передбачено 18 ступенів оподаткування.

ПОДІЛИТИСЯ: