Багатонаціональна компанія

Багатонаціональна компанія – найбільш складна форма здійснення міжнародного бізнесу. Вона являє собою корпорацію, яка володіє виробничими підрозділами, розташованими на території декількох держав.

Особливості багатонаціональної компанії (БНК)

Основні ознаки БНК:

 • присутність мультинаціонального акціонерного капіталу;
 • наявність багатонаціонального центру керівників;
 • здійснення діяльності на різних нацринках, головним завданням якої є адаптація продукції і маркетингової стратегії БНК до місцевих особливостей.

БНК діляться на три великі групи:

 • вертикально-інтегровані (компанія керує підрозділами в певній державі, які виготовляють продукцію, що поставляється в її підрозділи в інших країнах);
 • горизонтально-інтегровані (компанія управляє підрозділами, які розташовані на території різних держав);
 • роздільні (компанія керує підрозділами, вертикально або горизонтально не об’єднання, які знаходяться в різноманітних країнах).

Взаємовідносини материнської компанії та її підрозділів (дочірніх компаній) БНК базуються на поліцентричний або регіоноцентричний характер.

Поліцентричний тип відрізняється такими особливостями:

 • сектор діяльності в основному – це зовнішній ринок;
 • філії БНК є більш різноманітними і великими, автономними;
 • високий рівень децентралізації управління;
 • в управлінському апараті переважають місцеві менеджери.

Регіоноцентричний тип характеризується тим, що БНК в своїй діяльності орієнтується на ринок окремого регіону.

Основні принципи функціонування мультинаціональної компанії:

 • інтегрований підхід до організації бізнесу з метою ретельного дослідження конкурентного середовища і своєчасного визначення загроз з її боку, а також з метою пошуку нових ресурсів для розширення, ринкових можливостей;
 • безстроковий характер існування;
 • корпоративна цілісність;
 • бажання закріпити свою присутність на ключових державних ринках.

Мультинаціональні компанії сьогодні

Англо-голландська нафтогазова багатонаціональна компанія «Royal Dutch Sell» МНК на сьогоднішній день займає лідируючі позиції в економіці світу за різними показниками. Наприклад, мультинаціональні компанії забезпечують більш ніж 50% промислового виробництва, на них припадає 70% торгівлі в світі. Загальна кількість зайнятих в МНК перевищує 71 млн. Чоловік.

Найбільш відомі і вдалі приклади мультинаціональних компаній в світі:

 • англо-голландська нафтогазова компанія «Royal Dutch Sell»;
 • американо-швейцарська «Credit Suisse First Boston» (банківська група);
 • шведсько-швейцарська «ABB» (компанія, яка спеціалізується в сфері інформаційних технологій, енергетичного машинобудування, електроніки).

Значення мультинаціональних компаній для світової економіки:

 • дає імпульс розвитку науки і техніки;
 • забезпечує підвищення якості продукції;
 • сприяє зростанню ефективності виробництва.
ПОДІЛИТИСЯ: