Аналіз кредитних операцій

Всі кредитні операції, які проводяться в банку, вимагають аналізу з боку банківських структур. Ця робота проводиться кількома методами:

1. Метод порівняння. Його суть – в порівнянні невідомого явища, яке знаходиться на етапі вивчення, з добре відомим і раніше вивченим предметом. Основне завдання – виявлення схожих рис і відмінностей. При аналізі кредитних операцій метод порівняння вкрай важливий. Його функції в наступному:

– провести зіставлення реальних показників роботи банку з нормативними параметрами, що дозволяє тримати під контролем виконання банком всіх вимог ЦБ України;

– порівняти реальні параметри кредитного портфеля на даний період часу з тими показниками, які були в минулому. Таким способом можна визначити тенденції розвитку банку – його зростання або регрес.

2. Метод приведення параметрів до порівнянної формі. Для приведення всіх виданих банком позик до загальної суми, вони повинні бути приведені в зрозумілий вид. Це необхідно, адже банк видає позики в різних валютах – як іноземної, так і національної. Щоб реалізувати ідею всі видані в іноземній валюті позики переводяться в рублевий еквівалент. Для розрахунків застосовується поточний валютний курс. Після перекладу все кредити підсумовуються і аналізується результат кредитних операцій.

3. Метод застосування відносних і абсолютних параметрів. Під абсолютними параметрами розуміється кількісний обсяг виданих позик, загальний капітал банківських установ, кількість залучених депозитів і так далі. Під відносними параметрами – одне з відносин між двома абсолютними показниками. Як правило, відносні параметри приймають процентну або Коефіцієнтний форму. У процесі аналізу кредитної історії вираховуються показники ефективності, структури, динаміки і так далі. За допомогою отриманих коефіцієнтів можна оцінити ліквідність, прибутковість і рівень платоспроможності банку.

4. Балансовий метод дозволяє відобразити поточні пропорції між врівноваженими і пов’язаними між собою показниками. В ідеалі отримані результати повинні ототожнюватися один з одним. Завдяки такому аналізу, можна зрозуміти економічну суть функціонування банку.

5. Метод угруповань дає можливість за допомогою систематизації балансових даних зрозуміти суть процесів і явищ в роботі банку. У період аналізу виділяються різні угруповання – кредитних портфелів, коротко- і довгострокових позик і так далі. Кредити групуються по валюті, видам, термінів і так далі. Розбиваються на групи і статті балансу – за економічною сутністю операцій, ступеня ліквідності, прибутковості і так далі.

6. Графічний метод. У ньому всі показники банку відображаються у вигляді геометричних форм і фігур (кіл, знаків і так далі). Вважається, що такий вид дозволяє більш точно побачити реальну картину діяльності банку і внести коригування.

7. Метод табличного відображення. Тут вся аналітична інформація може надаватися у формі таблиць, що дозволяє більш точно простежити зв’язок між різними показниками і визначити тенденції їх змін.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Історія долара