Аналіз банківських пасивів

Аналіз банківських пасивів допомагає визначити фінансове становище будь-якого банку. При цьому потрібно визначити співвідношення власних і залучених коштів компанії. Якщо коефіцієнт співвідношення більше одиниці, то це добре. В інших випадках організація може вважатися несамостійної і неплатоспроможною. Пасиви банку включають в себе власний прибуток, доходи від емісії цінних паперів, статутні капітали і різні фонди. Аналіз банківських пасивів можуть проводити приватні аудиторські організації або держустанови з відповідною акредитацією.

У зв’язку з нестабільністю української економіки і змінами, що відбуваються на фінансових ринках, доводиться все частіше перевіряти роботу банківських структур. Аналізуючи банківські пасиви, аудиторські компанії беруть до уваги такі дані:

• Статутний капітал;
• Активи інвесторів;
• Додатковий і резервний капітал;
• Нерозподілений прибуток;
• Обсяг депозитів.

При перевірці пасивів відбувається оцінка складу та структури капіталу, сукупність статутного і додаткових капіталів, співвідношення «нетто» і «брутто». Повноцінний аналіз всіх показників дасть вірну оцінку банку і його станом. Завдяки цьому можна буде визначити майбутні притоки капіталовкладень, а також вчасно виявити негативні фактори, що впливають на нестабільність компанії.

Управління пасивами банку

Любий комерційний банк намагається залучити якомога більше вкладів від приватних клієнтів і організацій. Саме тому сьогодні існує велика різноманітність депозитів з розрізняються умовами розміщення грошей. Процентні ставки на депозити формуються, виходячи з існуючого на ринку попиту і пропозиції на дану послугу. На процентні ставки за вкладами впливають багато факторів – ситуація на валютному і фондовому ринках, політична і економічна ситуація в країні. Банки розробили спеціальні методи управління пасивними операціями, які допоможуть досягти їм потрібного результату. Щоб збільшити кількість пасивних операцій, банк повинен:

• Підтримувати свою фінансову стійкість;
• Розвивати маркетинг, пропонуючи клієнтам нові продукти;
• Ефективно використовувати рекламу.

Якщо ділова активність банку падає, то це веде до зниження його основних показників. При нормальній роботі організації менеджери визначають рівні, які використовують при плануванні прибутку банку.

1. Інтенсивне зростання – має на увазі збільшення прибутку банку за рахунок збільшення рентабельності кожної одиниці розміщених депозитів;

2. Екстенсивний зростання – збільшення маси депозитів при збільшенні кількості вкладників. При цьому прибуток на одиницю депозиту не змінюється;

3. Інтегрований зростання – збільшення прибутковості на одиницю депозиту і збільшення маси депозитних ресурсів.

Підводячи підсумок всьому вищесказаному, потрібно відзначити, що для успішного функціонування будь-якого банку потрібні пасивні ресурси. Всі банки намагаються залучити грошові ресурси і продають потім їх у формі кредитів населенню і організаціям. Від того, як активно залучатимуться кошти, будуть залежати масштаби діяльності банку. Вигідне розміщення ресурсів впливає на збільшення прибутковості будь-якого комерційного банку, а також підвищує його ліквідність. Правильне управління пасивними операціями, дозволить будь-якому банку стати економічно самостійним і стабільним.

ПОДІЛИТИСЯ: