Альтернативні інвестиції: визначення

Кожна стратегія інвестування, щоб уникнути будь-яких непередбачених ризиків в рамках свого інвестиційного портфеля, повинна мати вкладення в самих різних областях і регіонах. Таким чином, буде проводитися в разі падіння вартості будь-якого активу компенсація зростанням активу з іншої області. А в силу того, що ринок дозволяє здійснювати досить різноманітні вкладення, надаючи широкий вибір для інвестицій, то формування диверсифікованого портфеля, який за певних умов ризику буде володіти високою прибутковістю, стає цілком можливим.

Поняття альтернативних інвестицій

При використанні інвестором звичайних акцій або облігацій, в тому числі і в іноземній валюті, особливо з урахуванням позитивної кореляції, усталеною на світовому ринку між країнами, досягнення високого рівня диверсифікації може виявитися обмеженим. Саме для цієї мети і існують нетрадиційні активи. Їх наявність дозволяє істотно знизити рівень кореляції і портфеля і фондового ринку в цілому, в результаті чого досягається зростання очікуваного рівня прибутковості, забезпечуючи появу додаткової диверсифікації. Ці активи якраз і є альтернативними інвестиціями.

Якщо вводити визначення альтернативних інвестицій, то це вкладення в інвестиційні фонди, які не обмежені традиційними активами (хедж-фонди, ф’ючерсів, венчурного капіталу) і певні інвестиційні активи (нерухомість і мистецтво). Тобто, до складу матеріальних активів можуть входити фінансові та матеріальні активи самого широкого діапазону. І використання таких активів при формуванні інвестиційного портфеля дозволяє збільшити його прибутковість і рівень диверсифікації, тому при його формуванні повинні грати важливу роль. Також з їх допомогою створюється абсолютно унікальна структура портфеля, якісно відрізняється від традиційної.

Як такого, спільного визначення альтернативних інвестицій не існує. Згідно з деякими джерелами, до складу таких інвестицій входять виключно реальні активи, а за іншими – тільки фінансові. Але так як діапазон таких вкладень дуже широкий, то і враховувати слід його весь, щоб привести їх до загальної класифікації.

Різновиди альтернативних інвестицій

За рахунок свого різноманітності і відсутності сформованого, конкретного визначення, до альтернативних інвестицій можна віднести всі форми активів, які не є традиційними. Існує окремий ринок альтернативних інвестицій і його існування дає досить багато можливостей для найрізноманітніших інвестицій. Доступні варіанти вкладень коштів забезпечують можливість вибору інвестицій для забезпечення інвестиційного портфеля достатнім рівнем диверсифікації та можливості максимального зниження ризиків. Якщо розглядати всі існуючі види альтернативних інвестицій, то умовно їх можна розділити на три великі категорії.

Перша категорія альтернативних інвестицій – фінансові активи

До цієї категорії можна віднести ті фінансові активи, які не належать до будь-яких видів боргових або ділових інструментів фінансового ринку. У свою чергу, в цій категорії можна виділити окремі види альтернативних фінансових активів:

Венчурні (ризикові) інвестиції в компанії, які були утворені нещодавно. Такі інвестиції мають досить високою часткою ризику, але одночасно і потенційно високим рівнем доходу. Такі висновки можна зробити на підставі досить давно існуючих великих венчурних фондів. Загальна сума активів основних п’яти найбільших фондів знаходиться в межах 10 мільярдів доларів, а прибутковість в деяких випадках досягає 50% річних.

Ф’ючерси. Прибутковість по фондам ф’ючерсів, що здійснюють операції виключно за ф’ючерсними біржовими контрактами купівлі-продажу базових активів на ринках цінних паперів і товарних ринках, незалежна від умов, що впливають на ці ринки. І, отже, існує можливість заробітку не тільки на зростаючих ринках, але і на падаючих. Наочно можна простежити зростання активів таких фондів в розмірі понад 60% з 2005 року. Подібні інструменти мають високий попит серед інвесторів, що прагнуть до диверсифікації своїх інвестиційних портфелів.

Хедж-фонди. Це об’єднання інвесторів, зазвичай реєструються в офшорних зонах з умовою приватного партнерства. Організація таких партнерств спрямована на скорочення оподаткування. Так як вибір інструменту та стратегії управління подібними фондами досить вільний, то і прибуток повністю залежить від рівня майстерності керуючих цими фондами. У деяких випадках прибутковість таких хедж-фондів досягала 500%, в той час інші, з невірно вибраною стратегією розвитку, терпіли істотні збитки.

ETFs (exchange-traded founds). Це інвестиції в фонди, структура яких прив’язана до індексування певної сфери: промисловості, регіону або ринку. Цей інструмент має досить вільний обіг на біржі.

Це не повний список можливих альтернативних фінансових активів, оскільки ф’ючерсні-товарні та біржові ринки надають широкий спектр фінансових активів.

Друга категорія альтернативних інвестицій – матеріальні (реальні) активи

Наступна категорія альтернативних інвестицій не менше обширна, ніж перша. І її можна також розділити на кілька видів:

Твори мистецтва і антикваріат. Будь-які вкладення в активи арт-ринку.

Вкладення в дорогоцінні камені і метали. Цей вид інвестицій має на увазі собою вкладення в усі види дорогоцінних металів і каменів згідно загальновизнаної класифікації. Найбільш надійними є вкладення в золото.

Нерухомість. Вкладення в нерухомість – досить стабільне джерело доходу.

Ресурси. Інвестиції в вироблення або переробку природних ресурсів: нафти, газу, деревини, вугілля та інших.

Різні рідкісні колекції та раритетні предмети.

Інвестиції в матеріальні активи не менш різноманітні, ніж в фінансові. До цієї категорії можна віднести будь-яку матеріальну цінність, яка дозволяє генерувати прибуток або збільшити власну вартість і не залежить від будь-яких змін на фондовому ринку. Однак з огляду на досить високу трудомісткість прямих інвестицій, для інвестора більш придатними є інструменти непрямого інвестування. Зокрема, спеціалізовані пайові інвестиційні фонди (ПІФи) або загальні фонди банківського управління (ОФБУ). За допомогою таких інструментів, що дозволяють здійснювати непряме інвестування, набагато простіше буде включити матеріальні активи до складу інвестиційного портфеля.

Третя категорія альтернативних інвестицій – цінні папери

До цієї категорії відносяться цінні папери, що перебувають в обігу на ринку альтернативних інвестицій (AIM). Це торгова площадка, на якій обертаються акції компаній, розбитих на 32 основних сектора. Це такі види активів, як біотехнології, природні ресурси, інформаційні технології і багато інших. Торговий майданчик AIM пред’являє досить низькі вимоги до емітента. Зокрема, він має право на недотримання мінімальних розмірів ринкової вартості своїх цінних паперів, але при цьому вони повинні перебувати в необмеженій вільному обігу. І в основному такі компанії-емітенти представлятимуть інтерес для інвестора, орієнтованого на перспективи розвитку, а не на історію такої компанії. Зрозуміло, подібні вкладення мають істотною часткою ризику. Подібна інвестиція зажадає від інвестора готовності до зміни частки ризику.

Внаслідок цього можна зробити висновок, що три досить великі категорії альтернативних інвестицій є досить великий спектр об’єктів для вкладення. І для підбору найбільш відповідного варіанту для розміщення в інвестиційному портфелі, інвестору знадобиться вивчити і врахувати всі основні характеристики та відмінності кожної категорії.

Характеристика альтернативних інвестицій

В силу просторості об’єктів вкладення, альтернативні інвестиції не можна аналізувати як одну загальну категорію, оскільки досить багато відмінностей в характеристиках між активами даного виду вкладень. Однак, існує кілька загальних характеристик:

Неліквідність.

Це ключова характеристика, оскільки початкове визначення альтернативних інвестицій має на увазі собою активи, які не продаються широко на рику. За рахунок цієї характеристики проводиться розрахунок загальної частки інвестиційних вкладень в загальну структуру інвестиційного портфеля.

Довгий термін.

Необхідний термін володіння альтернативними інвестиціями становить 5-10 років. Пояснюється такий тривалий термін володіння попередньої характеристики – не ліквідністю активів.

Негативний взаємозв’язок щодо інших активів.

Подібна властивість забезпечує додаткову диверсифікацію інвестиційного портфеля. У разі ж наявності в складі портфеля виключно традиційних класів подібна диверсифікація буде неможлива.

Потреба в широкому аналізі.

Багато видів альтернативних інвестицій, особливо щодо реальних активів, має на увазі обмеженість або відсутність можливих даних про доходи і можливі ризики за минулі періоди. Потрібно куди глибший аналіз через відсутність або недоступність необхідної інформації. Оскільки тільки в цьому випадку можлива ефективна оцінка інвестором раціональності і можливості включення досліджуваного виду активу в інвестиційний портфель. Подібна оцінка необхідна при прийнятті остаточного рішення про включення активу альтернативного виду інвестицій. Аналіз повинен проводитися досить глибоко, і враховувати, в тому числі, майстерність керуючих, власну можливість по прийняттю певного рівня ризику і необхідних операційних витрат.

Залежно від категорії і різновиди розглянутого виду альтернативних витрат, змінюється пріоритет значимості кожної характеристики. Зокрема, рівень ліквідності вкладень у фінансові активи може істотно перевищувати альтернативні інвестиції в мате

ПОДІЛИТИСЯ: