Контрактація – це угода, укладення договору між виробником сільськогосподарської продукції та заготівельником. За договором контрактації виробник с/г товару зобов’язується передати вирощену продукцію іншій особі, яка її закуповує з метою подальшої переробки або реалізації.

Контрактація – це система угоди між селянськими господарствами і державою, яка існувала ще за часів СРСР. Суть такої угоди – замовлення виробнику доставки певного обсягу продукції с / г призначення та її здачу країні в певні угодою терміни і на конкретних умовах.

Договір контрактації – це одні з видів стандартного угоди купівлі-продажу, суть якого в регулюванні відносин щодо виробництва і подальшої реалізації сільськогосподарської продукції.

Контрактація в СРСР

Вперше угоду контрактації набуло поширення в 1918 році по відношенню до таких культур, як буряк, бавовна, льон та інші. Вже через десять років з метою стимулювання сільськогосподарської сфери контрактація була розширена на всі зернові культури та іншу с / г продукцію.

Саме завдяки контрактації країні вдавалося заготовлювати необхідні обсяги продукції і ефективно витісняти приватний капітал у взаєминах між сіл і великими містами. З іншого боку такі види договорів дозволили досить точно формувати плани заготівель с / г продукції і поліпшити її якість.

З 1928 року колгоспи активно здають державі технологічні та зернові культури, бобові, рис, соняшник, сою і так далі. При цьому через брак ресурсів держава не завжди справляється зі своїми зобов’язаннями. У 1932 році явні недоліки в контрактації привели до потужного сільськогосподарського кризи. При цьому в цьому ж році контрактація балу замінена обов’язковими поставками с / г продукції країні. З 1932 року договір стало актуальним для молока, з 1933 року – для картоплі, с / г культур, соняшнику та іншої продукції.

контрактація бавовни
У свою чергу контрактація не зникла повністю – вона залишилася для деяких технічних культур і деякої продукції тваринництва, наприклад, олійних і новолубневих культур, молодняку ​​тварин, коконів і так далі.

У 1958 році контрактація використовувалася тільки для закупівлі технічних культур (тютюну, насіння льону, волокна, бавовни, махорки, чайного листа і так далі). Але вже в 1961 році саме контрактація була визнана єдиною формою державних закупівель.

Особливості договору контрактації (боку, права, обов’язки)

Документ, укладений між виробником с / г продукції та заготівельником, є взаємним, консенсуальних і возвмездним. Як наслідок, для нього характерні такі особливості:

 умови договору контрактації

1. Сторони угоди:

– продавець за договором контрактації – це виробник сільськогосподарської продукції. До нього можна віднести не тільки індивідуальних підприємців, а й великі господарські товариства, виробничі кооперативи, товариства, фермерські господарства та інші комерційні структури, які займаються виробництвом (вирощуванням) товарів с / г призначення.

Особливість згаданих вище суб’єктів – реалізація продукції, яка була вирощена в особистому господарстві. Таким чином, до поняття конрактаціі можна віднести угоду між фізичним особами, які займаються вирощуванням с / г продукції і іншою стороною, зацікавленою в її покупці;

– заготівельник за договором контрактації. У цій ролі може виступати комерційна структура або особа, яка працює в якості індивідуального підприємця. Основна мета покупця – збір сільськогосподарської продукції та її подальша реалізація (переробка). Як правило, до заготівельникам можна віднести фабрики, комбінати з виробництва молочної продукції, фабрики по обробці вовни, оптові та заготівельні підприємства.

2. Предмет договору контрактації – це виключно товар сільськогосподарського призначення, який вирощений або вироблений в господарстві продавця. Найчастіше в якості товару виступають овочі, зерно, фрукти, шерсть, молоко, птиця, худоба і інші. Що стосується товарів переробки сільськогосподарської продукції (наприклад, сиру, консервованих овочів, олії та інших) діють свої правила – їх продаж має відбуватися за стандартним договором поставки.

Що стосується реалізованої с / г продукції, то під нею розуміється вже вирощений (вироблений) або вже наявний товар.

3. Мета контрактації і укладення договору в цілому:

  • – придбання сільськогосподарського товару для його подальшого продажу або переробки;
  • – переміщення купленого товару до місця зберігання (до державного фонд).

У разі якщо покупець ставить інші цілі по відношенню до товару, то такі взаємини не можуть регулюватися договором контрактації

4. Відповідальності учасників договору. Кожна зі сторін несе відповідальність за неналежне виконання своїх зобов’язань. Так, виробник с / г товару – в разі доведення його провини, а покупець за всіма нормами цивільно-правової відповідальності.

Обов’язки заготівельника регулюються з особливою увагою. Зокрема, за договором контрактації покупець зобов’язується прийняти с / г товар за місцем його знаходження і організувати його транспортування в іншу точку. Якщо продукція доставляється до місця розташування заготівельника продавцем, то покупець не має права відмовитися від товару (за умови що він доставлений в термін і має відповідну якість). При цьому заготівельник сільськогосподарської продукції зобов’язується віддавати відходи від переробленої продукції з умовою її оплати за узгодженою раніше ціною.

Заготівельник звільняється від відповідальності тільки в тій ситуації, коли він довів неможливість іншого розвитку подій. В іншому випадку обов’язковою є виплата неустойки, штрафу або пені.

Відповідальність виробника обмежена. Він визнається невинною у разі неналежного виконання договору контрактації, якщо зумів довести, що зробив все можливе для своєчасного виконання зобов’язань.

На практиці виробник с / г продукції рідко визнається винним при недотриманні своїх зобов’язань. При цьому в якості причини можуть бути не тільки надзвичайні ситуації (посуха, градобою, повені та атак далі), але і ряд інших випадків. Крім цього, продавець с / г товару вважається невинним, якщо невиконання умов договору викликано невиконанням зобов’язань самим заготівельником (наприклад, невиплатою авансового платежу).

5. Решта критеріїв договору контрактації:

  • – ціна угоди визначається на підставі поточних правил купівлі-продажу. При цьому дана умова не відноситься до найбільш істотної умови договору;
  • – термін виконання (поставки) обов’язково прописується в документі і відноситься до істотних;
  • – форма укладеного контракту повинна бути виключно письмовою.
...
ПОДІЛИТИСЯ: