Фінанси

Знос: визначення

0 коментарів

Знос - це процес знецінення матеріальних засобів виробництва, який супроводжує втрата їх економічного і технічного якості. Є три групи зносів. Фізичний знос - це погіршення стану приміщень, обладнання, транспортувального парку,...

Виручка від реалізації продукції

0 коментарів

Виручка від реалізації продукції - це один з показників характеристики діяльності підприємства. Виручка в своєму загальному значенні являє собою кількість грошових коштів або інших цінностей, які компанія може отримати за...

Вендор: визначення

0 коментарів
Що таке вендор? Визначення та опис терміна

Вендор - це (англ., Від vendor- торговець, продавець) фізична або юридична особа, яка поставляє об'єднані в одну торговельну марку товари і послуги. Розрізняють...

Контрагент: визначення

0 коментарів

Контрагент - це термін, який означає одну зі сторін, які домовляються в ході проведення правових цивільних відносин. При цьому розуміється, що сторони одна одній протиставляються в рамках даних відносин. Тобто...

Валюта і валютний ринок

0 коментарів

На міських вулицях можна зустріти вивіски «Обмін валют». Про валюті можна почути по радіо і прочитати в газетах. Напевно, ви також вживаєте це слово.

«Валюта» - слово італійського походження, буквально...

Купівельна спроможність валюти

0 коментарів

Торгівля товарами, рух капіталу і робочої сили пов'язане з обміном валюти. Зазвичай експортер, продавши свій товар за кордоном, обмінює іноземну валюту на національну. Імпортер, навпаки, потребує іноземній валюті для закупівель...

Обмінні курси

0 коментарів

Купівельна спроможність валют - основний, але не єдиний фактор, що впливає на формування обмінних курсів. Серед інших чинників особливу роль відіграє держава. Залежно від його ролі обмінні (валютні) курси утворюються...

Фіксовані обмінні курси

0 коментарів

При фіксованих курсах валюта однієї країни постійно обмінюється на один і той же кількість валюти іншої країни. У радянський період діяв фіксований курс рубля, і грошова одиниця протягом багатьох років...

Плаваючі курси валют

0 коментарів

У формуванні плаваючих курсів основну роль виконує ринок. Такі курси є результатом взаємодії, точніше встановлення рівності між попитом на валюту та її пропозицією.

Плаваючі курси знаходяться в постійному русі. Вони...

Змішані валютні курси

0 коментарів

Обмінні курси істотно впливають на економі ку. Від них залежать обсяги експортних та імпортних поставок, розміри іноземних інвестицій, вивезення та ввезення активів, міжнародна міграція робочої сили. Практично у всіх країнах...