Фінанси

Фінанси: визначення, функції, місце та роль в економіці

0 коментарів
Визначення фінансів

Фінанси (дослівно, в перекладі з французької «грошові кошти») - це сукупність економічних відносин, що виникають в процесі формування, розподілу, а також використання централізованих та децентралізованих фондів грошових коштів....

Принципи оподаткування

0 коментарів

Податкова система будь-якої країни повинна розроблятися за допомогою базових правил, які, в свою чергу, утворюють сукупність принципів оподаткування. Тобто, принцип оподаткування - це основні положення і правила, які застосовуються у...

Витрати і рентабельність підприємства

0 коментарів
Економіка підприємства

Економіка будь-якої країни представлена ​​складною системою взаємовідносин між економічними суб'єктами різного рівня організації. Головною ланкою, що приносить максимальний дохід державі, а також надають великий вплив на стан економічних...

Властивості цінних паперів

0 коментарів
Поняття і значення цінних паперів

Цінні папери представляють собою документи, які є об'єктами фінансових вкладень для їх покупців.

Випуск цінних паперів та їх розміщення на ринку здійснюють держава та різні...

Валютна політика банку

0 коментарів
Завдання валютної політики банку

Валютна політика є частково самостійною частиною сукупності таких видів політик, як - грошової, економічної, державної.

Функціонуючи в умовах становлення і розвитку ринкової економіки в державі, валютна...

Проблеми ціноутворення на підприємстві

0 коментарів

Визначення ціни на вироблений товар є складним і важким завданням, що виникає для будь-якого бізнесмена. Вірна ціна забезпечує успіх компанії, що відбивається в рівні продажу, доході і одержуваної вигоди.

Призначивши...

Фактори впливу на ринок праці

0 коментарів

На ринок праці впливають безліч факторів, у тому числі фактори, що впливають на попит ринку праці, і фактори, що впливають на пропозицію праці.

На ціну робочої сили при цьому можуть...

Дисципліни бухгалтерського обліку та аудиту

0 коментарів
Сутність дисциплін бухгалтерського обліку та аудиту

Під бухгалтерським обліком розуміють упорядкований, систематизований процес збору, реєстрації та подальшого узагальнення різної фінансової інформації.

Бухгалтерським обліком відображаються:

виробництво продукції на підприємстві; обіг товарів,...

Цілі і завдання ринку цінних паперів

0 коментарів
Цінні папери

Ми досить часто зустрічаємо в економічній літературі і пресі термін «цінний папір». Про цінні папери зустрічається згадка і в багатьох художніх творах. Існує кілька варіантів визначення цього терміна....

Економічний аналіз страхової компанії

0 коментарів
Фінансова стійкість і платоспроможність страхової компанії

Фінансова стійкість страхової компанії проявляється в збереженні оптимального якісного і кількісного стану зобов'язань і активів і страхової компанії, що дозволяють їй безперебійно забезпечувати свою...