Предфілософія

Назвемо духовне джерело філософії предфілософією. У найширшому сенсі слова Предфілософія – сукупність розвиненої міфології і початків наук (математики, астрономії, фізики, медицини). Така Предфілософія – по суті дофілософська парафілософія. Про парафілософію можна говорити лише тоді, коли утворилася філософія. Тоді філософія – ядро, а парафілософія – оболонка. Але якщо ядра ще немає, то парафілософія є Предфілософія, лише оболонка, всередині якої ще належить зародитися ядру. У більш вузькому сенсі слова Предфілософія – це те, що в міфології і в начатках наук безпосередньо послужило генезису філософії.

У міфології це стихійна постановка світоглядних питань, в начатках наук це не стільки самі знання, скільки розвиток мислення, самого наукового духу і якогось методу. У комплексі предфілософіі вже починається взаємодія її світоглядної та наукової частин. Плід цієї взаємодії – перехідні форми між міфологією і філософією. У ще більш вузькому сенсі слова Предфілософія – це перехідні форми між міфологічним і власне філософським світоглядом. У самому ж вузькому сенсі слова Предфілософія – це протиріччя між заснованим на емоційному, нераціональному уяві світоглядом і начатками наукового мислення, між фантазирующим міфотворчістю і елементарним науковим методом. Такі духовні передумови філософії.

ПОДІЛИТИСЯ: