Філософія

Реферати, конспекти лекцій з філософії

Філософія історії філософії

0 коментарів

У сучасній філософії Заходу формуються різні підходи до розуміння світового філософського процесу і до обґрунтування методологічних принципів його аналізу. З другої половини ХХ ст. у Франції, Італії, Німеччини та ін....

Матеріалістичні варіанти історико-філософського процесу

0 коментарів

Людвіг Андреас ФейербахПредставленіе про суть історико-філософського процесу формується в контексті матеріалістичної традиції в філософії. Критикуючи гегелівську концепцію історії філософії, німецький філософ Людвіг Фейєрбах відзначав, що історія філософії, зберігаючи послідовну зв'язок...

Концепція історико-філософського процесу Георга Гегеля

0 коментарів

Наукове вирішення багатьох проблем закономірного характеру історико-філософського процесу справедливо пов'язано в історії філософії з синтетичним поданням.

Основоположником синтетичного підходу вважають Аристотеля. В історико-філософському аналізі давньогрецький філософ бачив спосіб визначення логіки...

Психологічні установки в історії філософії

0 коментарів

В кінці XVIII - початку XIX ст. кантіанська концепція історії філософії розвивається під впливом психологізму. У роботах Германа Гесса, Карла Рейнольд та інших підкреслюється той факт, що історія філософії -...

Критична і скептична концепція філософії

0 коментарів

Критичний тип історико-філософських міркувань вперше сформульований античним філософом Платоном, який наполягав на необхідності всебічного аналізу, щоб з'ясувати, чи породжує думку помилковий ознака або все-таки справжній і повноцінний плід. Пізніше християнські...

Емпірична концепція філософії

0 коментарів

Емпіричний тип історико-філософського мислення яскраво висвітлив у працях античних досократів, які викладали філософські погляди тематичними рубриками, проблемно, систематизовано. Підхід до розуміння історії філософії досократики протиставили іншим школам, а саме таким,...

Що таке історія філософії?

0 коментарів

Історія філософії - це історія розвитку філософської думки, зародження, формування основних філософських напрямків. Історія філософії як наука формується протягом тисячоліть. Виникає вона дуже давно. Саме слово «філософія» означає любов до...

Основне питання філософії і дві його сторони

0 коментарів

Проблема основного питання філософії є ​​основною для розуміння специфіки філософського знання. І в даній статті ми коротко розглянемо суть основного питання філософії і дві його сторони.

Основне питання філософії розкриває...

Основні функції філософії

0 коментарів

Філософія, як особливий вид духовної діяльності, безпосередньо впливає на різні сфери діяльності людини. Нижче коротко розглянемо основні філософські функції.

Світоглядна функція філософії

Однією з основних і найбільш значущих функцій філософії...

Види світогляду

0 коментарів

Таким чином, до світогляду мають відношення як мистецтво, міфологія і релігія, так і філософія. Залежно від рішення (свідомого чи стихійного) основного питання світогляду розрізняють два типи світогляду. У першому випадку...