Філософія

Реферати, конспекти лекцій з філософії

Бердяєв - цитати

0 коментарів
Свобода в глибокому своєму сенсі не є право, а є борг, не те, що вимагає людина, а те, що потрібно від людини, щоб він став цілком людиною. Свобода зовсім не...

Бердяєв - основні ідеї

0 коментарів
Думка Бердяєва належить до вершин християнського екзистенціалізму. У ній також відбивається вплив Якоба Беме. Першоосновою світу Бердяєв вважає не буття, а свободу. З цієї свободи Бог і створює людини -...

«Московський збірник» про народну освіту

0 коментарів
«Московський Збірник» стосується також питання про народну освіту; справа не так просто, йдеться у ньому, не всяке механічне накопичення знань можна вважати благом. «Ні спору, що навчання світло, а невчення...

«Московський збірник» про «прогрес»

0 коментарів
Поняття прогресу, вимога невпинних перетворень викликає в «Московському збірнику» наступну одповідь: «Є в людстві сила, земляна сила інерції, що має велике значення. Нею, як судно баластом, тримається людство в долі...

«Московський збірник» про «свободу друку»

0 коментарів
Ще більш різкою і чіткою критиці К. П. Побєдоносцев піддає періодичну пресу: «Хто ж ці представники страшної влади, що іменує себе громадською думкою? Хто дав їм право і повноваження -...

«Московський збірник» про парламентаризм

0 коментарів
Парламентське правління - «велика брехня нашого часу», пише К. П. Побєдоносцев в «Московському збірнику». «Історія свідчить, що найістотніші, плідні для народу і міцні заходи і перетворення виходили від центральної волі...

Володимир Соловйов «Три сили» - короткий зміст

0 коментарів
Для початкового слов'янофільства Володимира Соловйова особливо характерна його мова «Три сили», вимовлена ​​перед початком російсько-турецької війни 1877 року в публічному засіданні Товариства любителів російської словесності. Тут під безсумнівним враженням насуваються...

Володимир Соловйов і Достоєвський

0 коментарів
Слов'янофільської точка зору у Володимира Соловйова переходить у християнський універсалізм, де для вузько-націоналістичного погляду немає місця. Об'єктивна необхідність цього переходу підтверджується тим, що, в що займає нас епоху, він здійснюється...

Костянтин Кавелін як публіцист і діяч селянської реформи

0 коментарів
Як публіцист, Костянтин Дмитрович Кавелін займає чільне місце в історії селянської реформи. Ще професором він вів бесіди зі студентами про необхідність реформи, але значення його в цій області визначається рядом...

Філософія російської історії у Кавеліна

0 коментарів
Відомий історик, юрист, публіцист, філософ XIX століття Костянтин Дмитрович Кавелін (1818-1885) в 1840-х роках виробив свій філософський погляд на хід російського історичного процесу. У боротьбі з історікамі- «екзегетики», що ставлять...