Філософія

Реферати, конспекти лекцій з філософії

Вчення про пізнання Проблема істини у філософії і науці

0 коментарів
план: Проблема пізнання в історії філософії. Суб'єкт і об'єкт пізнання. Практика, її основні форми та функції в процесі пізнання. Пізнавальний оптимізм, агностицизм і скептицизм. Чуттєве пізнання. Форми чуттєвого пізнання. Раціональне...

Вчення про буття. Поняття субстанції. Рух, простір і час

0 коментарів
план: Розвиток філософських уявлень про буття. Буття як проблема філософії. Проблема субстанції в філософії. Філософський монізм, дуалізм, плюралізм. Основні концепції часу і простору. Категорія матерії. Єдність і різноманіття матеріального світу....

Виникнення і розвиток філософської думки в Росії

0 коментарів
план: Періоди становлення російської філософії: IX - XII ст. - Час передісторії філософії; XIV - XVII ст. - Час її становлення, виникнення теоретичного мислення, початок формування категоріального апарату; XVIII ст....

Історичні етапи в розвитку філософської думки в Європі

0 коментарів
план: Особливості східної традиції світобачення. Етапи розвитку західної філософської думки, їх характеристика: антична (6 ст. До н.е. - 5 ст. Н.е.); середньовічна (5 - 15 ст.); епоха Відродження (Ренесанс) (кін....

Філософія: походження, її предмет, структура і функції

0 коментарів
Філософія: походження, її предмет, структура і функції. Історичні типи філософствування і напрямки в філософії (лекція 2 ч.) план: Поняття світогляду. Основні форми світоглядів. Предмет філософії. Культурно-історичні та духовні передумови виникнення...

Взаимодействие причин

0 коментарів
Отдельные типы причинам не изолированы друг от друга, а взаимно друг на друга влияют. Поэтому томистского философия принимает аксиому: causae ad invicem sunt causae. Причины взаимно обусловлены в своей активности....

Каузализация цели

0 коментарів
Каузализация (причинность) цели имеет своеобразный характер, отличный от каузализации материи, формы и действующей причины. Однако цель является истинной причиной, так влияет решительно на действующий фактор. Цель - это то, что...

Понятие и виды цели

0 коментарів
Понятие цели (гр. Télos, лат. Finis) является многозначным. Оно может среди прочего означать: 1) край, конец; 2) намерение, смысл какого-то действия. В томистского философии речь идет о второе значение. Цель...

Закон действующей причинности

0 коментарів
Реалистичная интерпретация понятия действующей причины логично приводит к признанию закона причинности. Существуют различные его формулировки. Одно из них, апеллируя к явлению изменения, утверждает: если что-то меняется, то меняется благодаря другой...

Понятие и виды действующих причин

0 коментарів
Материя и форма - это внутренние причины вновь возникших бытия, внешними причинами являются призвидець (sprawca) и цель. Действующая причина является причиной в полном смысле этого слова. В обыденной речи названием...