Філософія

Реферати, конспекти лекцій з філософії

Послідовність і прогрес у розвитку філософських вчень

0 коментарів

Історія матеріальної і духовної культури людства грунтується на успадкуванні досягнень попередніх поколінь. Історія науки, в тому числі і філософія, також немислима без передачі естафети знань від одного покоління до іншого....

Дивергентність філософського розвитку

0 коментарів

Різноманітність філософських вчень, окремих положень веде до принципових розбіжностей, тобто до тенденції теоретичного розвитку ідеї в різних, іноді взаємовиключних напрямках. Такий процес називається дивергенцією (розбіжністю ознак). В процесі розбіжності відмінності...

Єдність історико-філософського процесу

0 коментарів

У філософії здавна ведуться суперечки між прихильниками концепції єдності історико-філософського процесу і тими, хто абсолютизує особливе, специфічне і дотримується точки зору замкнутих, ізольованих культур. На користь справедливості концепції єдності світового...

Компаративістський підхід філософії

0 коментарів

У 90-х роках ХХ ст. активно проявляється компаративістський (порівняльний) підхід в дослідженні історико-філософських текстів. Широке поширення компаративістики пояснюється багатьма факторами. У сучасних умовах все частіше чути судження про те, що...

Метод історії філософії

0 коментарів

Історико-філософське знання - особливий рід знань - знань історії ідеї. Специфічність його в тому, що, по-перше, історико-філософське знання - це знання не про природні або соціальних об'єктах, а про ідеї;...

Типологізація філософських вчень

0 коментарів

1. Перший з них - гносеологічний. Матеріалізм або ідеалізм? Як би не були пов'язані спільними історичними долями ці два основних напрямки в філософії, у кожного з них є ще й...

Історико-філософський процес

0 коментарів

Реальний процес виникнення, розвитку та зміни філософських ідей вивчає особлива наука - історія філософії. Минув той час, коли історія філософії була чисто описовим видом знання, коли вона лише розповідала і...

Концепція Вільгельма Дільтея

0 коментарів

Відомий німецький філософ Вільгельм Дільтей вважається по ряду займаних ним позицій продовжувачем філософської спадщини Георга Гегеля. Але гегелівському вченню про закономірний прогресивний розвиток філософії Вільгельм Дільтей протиставив концепцію анархії філософських...

Філософія історії філософії

0 коментарів

У сучасній філософії Заходу формуються різні підходи до розуміння світового філософського процесу і до обґрунтування методологічних принципів його аналізу. З другої половини ХХ ст. у Франції, Італії, Німеччини та ін....

Матеріалістичні варіанти історико-філософського процесу

0 коментарів

Людвіг Андреас ФейербахПредставленіе про суть історико-філософського процесу формується в контексті матеріалістичної традиції в філософії. Критикуючи гегелівську концепцію історії філософії, німецький філософ Людвіг Фейєрбах відзначав, що історія філософії, зберігаючи послідовну зв'язок...