Філософія

Реферати, конспекти лекцій з філософії

Основні функції філософії

0 коментарів

Філософія, як особливий вид духовної діяльності, безпосередньо впливає на різні сфери діяльності людини. Нижче коротко розглянемо основні філософські функції.

Світоглядна функція філософії

Однією з основних і найбільш значущих функцій філософії...

Види світогляду

0 коментарів

Таким чином, до світогляду мають відношення як мистецтво, міфологія і релігія, так і філософія. Залежно від рішення (свідомого чи стихійного) основного питання світогляду розрізняють два типи світогляду. У першому випадку...

Форми світогляду

0 коментарів

Як же співвідносяться філософія і світогляд? Для відповіді на це питання розглянемо основні форми світогляду, які мали місце в історії культури суспільства: міфологія, релігія, наука і філософія.

1. Міфологія -...

Предмет філософії

0 коментарів

Предмет філософії розвивався і змінювався кожну історичну епоху внаслідок різного рівня розвитку культури і суспільства. Спочатку він включав в себе знання про природу, людину і космос. Вперше як окрему область...

Проблема походження філософії

0 коментарів

Для того, щоб мати можливість говорити про генезис філософії, необхідно відповісти на питання: з чого, як, коли, де і чому виникає філософія? Відповіді на них виявляють різні точки зору. Питання...

Специфічні риси філософського знання

0 коментарів

- подвійність філософського знання - філософія не є науковим знанням як таким, однак має окремі риси наукового знання, такі як предмет, методи, логіко-понятійний апарат;

- філософія являє собою теоретичний світогляд,...

Структура сучасного філософського знання

0 коментарів

Сучасне філософське знання має більш розгалужену структуру. Це розгалуження визначається сферами реальності, які людина може виділити і дослідити. Відповідно до зазначеними сферами і формуються основні розділи філософії.

Яка ж структура...

Історія систематизації філософського знання

0 коментарів

Система філософського знання почала зароджуватися ще в період античності. У IV ст. до н. е. стоїки розробили схему, яка з деякими корективами актуальна і на сьогоднішній день: філософія бере свій...

Методика підготовки та проведення іспиту

0 коментарів
У період підготовки до нього студенти можуть отримати у екзаменатора індивідуальні та групові консультації. Їм зазвичай є викладач, який проводив лекційний курс. Іспит проводиться за квитками, в кожному з них...

Культура і цивілізація: проблеми та шляхи їх вирішення

0 коментарів
план: Культура і цивілізація, їх сутність. Захід, Схід, Росія в діалозі культур. Глобальна криза цивілізації в епоху сучасної НТР. Історичні етапи розвитку техніки. Сучасна НТР і проблеми цивілізації. Інформаційне суспільство....