Філософія

Реферати, конспекти лекцій з філософії

Епікурейці: філософія задоволення

0 коментарів

Епікуреїзм - одна з відомих і впливових шкіл елліністичної філософії, заснована Епікура. Епікурейці вважали, що філософія повинна допомогти людині знайти стан безтурботного спокою.

Епікур, засновник філософського напрямку, стверджував, що мета...

Микола Кузанський: натурфілософія епохи Відродження

0 коментарів

Микола Кузанський - видатний церковний діяч і талановитий вчений, в своїх теоріях поєднав науку і віру, примирив стародавні ідеї про божественність природи з християнським віровченням і передбачив безліч астрономічних відкриттів.

...

Джордж Берклі: суб'єктивний ідеалізм

0 коментарів

Джордж Берклі - англо-ірландський філософ, відомий своєю системою ідеалістичної філософії, в якій заперечувалося реальне існування матеріального світу.

Парадокси теорії Берклі

Серед філософів - попередників Берклі переважали матеріалісти і реалісти, які...

Аристотель: творець формальної логіки

0 коментарів

Аристотель - основоположник безлічі наук, від логіки і етики до психології, біології та фізики. Він узагальнив і систематизував все накопичене до нього філософське знання.

Спори Платона і Аристотеля

Аристотель (384-322...

Софісти: гнучкість логіки і аргументації

0 коментарів

Софісти - група мислителів, що існувала в Стародавній Греції в V-IV століттях до н. е. Вони першими поставили істину в залежність від людини, зробили її суб'єктивною.

Спочатку слово «софіст» мало...

Мішель Монтень: гуманізм епохи відродження

0 коментарів

Мішель Монтень - французький філософ, мислитель і політик. Він був одним з найяскравіших представників гуманістичного напряму у філософії епохи Відродження.

У самій назві епохи Відродження закладена її сутність - це...

Бенедикт Спіноза: розум, природа і воля

0 коментарів

Бенедикт Спіноза відрізнявся раціональним, «математичним» підходом до філософії. Він намагався пояснити поняття «природа» і «бог», «свобода» і «призначення»... Його часто називають атеїстом - перш за все за критику священних книг;...

Кініки: повернення до природи

0 коментарів

Кініки - давньогрецька філософська школа, заснована Антисфеном Афінським і іншими учнями Сократа. Киникі проголошували свободу від умовностей суспільства, повернення до простоти і позбавлення від всього зайвого.

Антисфен (ок. 444-370 до...

Джордано Бруно: пантеїст, монах, єретик

0 коментарів

Джордано Бруно прославився як активний пропагандист ідей Миколи Коперника про те, що ні Земля, а Сонце є центром Всесвіту. Але він пішов далі, розвинув і уточнив цю теорію, підвівши під...

Георг Гегель: абсолютна ідея і світовий розум

0 коментарів

Георг Вільгельм Фрідріх Гегель - один з основоположників німецької класичної філософії та філософії романтизму. Він вважав, що весь Всесвіт - це прояв світового розуму.

Деякі дослідники називали Гегеля «філософом з...