Філософія

Реферати, конспекти лекцій з філософії

Особливості розвитку російської філософії

0 коментарів
В якості самостійного духовного явища про російської філософії може йти мова, починаючи з кінця XVIII - початку XIX в. У широкому сенсі російська філософія цього періоду є продуктом взаємодії самобутніх...

Релігійна філософія XX століття

0 коментарів
Розуміння віри і релігії в ліберальної теології XIX -XX ст. було значною мірою пов'язано з прийнятими в ній принципами критичних досліджень Біблії, особливо Нового Завіту. У цій області Шлейермахер вважав...

Проблема свободи в екзистенціалізмі

0 коментарів
Екзистенція - спосіб буття людини. Вперше в цьому значенні термін екзистенція вживається Кьеркегором. Екзистенціалізм (від позднелат. Exsistentia - існування) - «філософія існування», одне з наймодніших філософських течій в середині XX...

Філософські аспекти навчань психоаналізу і неофрейдизму

0 коментарів
Засновником психоаналізу є австрійський вчений - психіатр Зигмунд Фрейд (1856-1939). Спираючись на свій досвід лікування та діагностики людський психіки, він розробив юнцепцію несвідомих психічних процесів і метизації, перенісши їх на...

Людина в «філософії життя»

0 коментарів
У XIX - початку XX в. відносний універсалізм склалися еволюційних уявлень про культуру «долається» появою цілого ряду філософських течій і шкіл. «Філософіяжізні» (В. Дільтей, Г. Зіммель, О. Шпенов - Глера,...

Сциентизм і антисциентизм

0 коментарів
Сциентизм - концепція, яка полягає в абсолютизації ролі науки в системі культури, в ідейному житті суспільства. Він почав складатися у філософії кінця XIX -початку XX ст., Коли у зв'язку з...

Герменевтика як філософський напрямок

0 коментарів
Герменевтика (гр. hermenentike - тлумачення) - мистецтво тлумачення різних текстів, символів, смислів соціокультури. Активно використовувалася в теології (тлумачення навчань, священних текстів, Біблії), філології як інтерпретація художніх текстів древніх авторів на...

Основні принципи філософії прагматизму і його представники

0 коментарів

Прагматизм (гр. pragma - справа, дія) - назва філософського погляду, який бачить найбільш яскравий прояв людської сутності в дії, і цінність або відсутність цінності мислення ставить у залежність від того,...

Філософія позитивізму і основні етапи її розвитку

0 коментарів

Позитивізм (лат. positivus - позитивний) в якості головної проблеми розглядає питання про взаємовідносини філософії і науки. Головна теза позитивізму полягає в тому, що справжнє (позитивне) знання про дійсність може бути...

Філософська концепція Маркса

0 коментарів
Карл Маркс (1818-1883) - творець і творець діалектико-матеріалістичної філософії. У своїй філософській концепції Маркс з самого початку продовжував вирішувати традиційну для європейської думки проблему відчуження людини в суспільстві, тде панує...