Космологія шумерів

Що таке космологія? Космологія (грец. Kosmos – Всесвіт і logos – вчення) – розділ астрології, наука про космос як про єдине ціле і про всі астрологічних спостереженнях сфери всесвіту як частини цілого. Сучасна космологія стала фактично суміжній галуззю знання на стику астрології з фізикою і філософією. Перші наївні космологічні уявлення зародилися в далекій давнині в результаті прагнення людини зрозуміти своє місце в міре.Что таке Всесвіт? Які закони створення світу? Перші космологічні уявлення про Всесвіт належать шумерам. Створена ними система поглядів виявилася настільки переконливою, що її сприйняло більшість країн Близького Сходу. Шумери сформували більш науковий погляд на природу, ніж єгиптяни. Для шумерів основні елементи світоустрою – Земля і Небо. Всесвіт шумери називали «ан-ки», що означає «небо-земля». Земля здавалася круглою і плоскою, а небо – куполом гігантських розмірів. Про висоту купола можна судити з однієї шумерської легенди. Людина, який піднявся на вершину купола, вже не бачив землі. З якого матеріалу зроблений купол, до цих пір незрозуміло. Шумери називали олово небесним металом, можна думати, що купол вважається олов’яним.

Між небом і землею – третій елемент – «Ліль». Це слово приблизно означає вітер, повітря, дух. Його основною відмінністю, очевидно, вважалися рух і здатність заповнювати простір, що приблизно відповідає сучасному поняттю атмосфера. Сонце, місяць, планети і зірки створені з того ж речовини, що і атмосфера, але, крім того, мають здатність світитися. Небо-земля зверху, знизу, з боків оточені нескінченним океаном, де якимось чином збережена невагомість. Виходячи з основних уявлень, які їм здавалися очевидними, шумерські мислителі і будували космологію. Спочатку, на їхню думку, існував первісний океан. Шумери вважали океан в деякій мірі першопричиною, першим двигуном, не думаючи про те, що передувало океану. У первозданному океані зародився небесне склепіння і плоска земля, відокремлені один від одного рухомий і всепроникною атмосферою. Потім з атмосфери створені сяючі тіла – Сонце, Місяць, планети і зірки. Потім відокремлюється небо від землі і виникають світлоносні астральні тіла, з’являються рослини, тварини і, нарешті, людина.

Хто ж створив Всесвіт? Хто примушує Всесвіт здійснювати круговорот день за днем, рік за роком протягом багатьох століть? Вважалося, що існує пантеон живих істот, схожих на людей, але безсмертних і наділених надлюдським могутністю, які керують світобудови за планом, відповідно до незмінними законами. Кожен з надприродних істот відповідає за певну частину Всесвіту і діє за суворо визначеними правилами. Одному доручено стежити за Землею, іншому – за Небом, іншим – кому за морем, кому за повітрям, кому за тим чи іншим великим небесним тілом (Сонцем, Місяцем, окремими планетами). У шумерському пантеоні Божества управляли ураганами, бурями і вітрами в атмосфері; річками, горами і рівнинами на землі. Свої божества існували для кожного міста, країни, греблі, канали, для кожного поля і господарства, були навіть ідоли для таких знарядь праці, як мотика, плуг, форма для виготовлення цегли та ін.

Для такого незмінного для них переконання шумери могли прийти тільки шляхом логічних міркувань. Шумери виходили зі структури людського суспільства, яким його знали, т. Е. Судили про невідомому по добре відомому, вони бачили, що країни і міста, замки і храми, поля – усі в суспільному житті, у сфері виробництва управляється, утримується, контролюється і відтворюється живими людськими істотами. Якщо вони відсутні, то міста і держави приречені на руїна й погибіль. Відповідно, Всесвіт з усіма її елементами, на думку шумерів, також управляється і контролюється живими істотами, подібними до людей. Але Всесвіт набагато більше, ніж всі поселення людей, оскільки будова її незмірно більш складно, живі істоти повинні бути більш могутні, перш за все безсмертні. Антропоморфних, але надприродних і безсмертних істот шумери називали «дінгір», що означає Бог, божество.

Яка ж структура божого пантеону? Для шумерів Божества займали в пантеоні різні місця, в залежності від значення кожного. У граве пантеону шумери ставили головного бога, якого інші божества визнавали правителем або царем. Шумерська пантеон зображував збори на чолі з верховним правителем. Наступні за ним по рангу – сім богів, які вирішували долю, і п’ятдесят так званих великих богів. Цікаво те, що шумери виділяли божества створюють і нестворені. Головні елементи Всесвіту – небо, земля, море, атмосфера, всі інші явища – могли існувати в межах чотирьох елементів. Звідси робимо висновок, що чотири бога, керуючи небом, землею, морем і повітрям, – це Боги-творці, які створили всі існуюче, кожен у своєму середовищі.

ПОДІЛИТИСЯ: