Аксіологічна функція

Право, юридичні закони, правовідносини, правовий порядок, та й вся правова реальність опинилися у фокусі сьогоднішньої суспільного життя, соціальних вимог і очікувань різних соціальних та етнічних груп України. “Дайте нам хороші закони!” – Чується з усіх боків від господарників, діячів культури, науки, освіти, селян, робітників, військовослужбовців та ін. На рівні буденної свідомості люди постійно оцінюють правову реальність, кажуть про справедливість і несправедливість, відповідальності і безвідповідальності, свободу і несвободу, рівність і нерівність, законному і незаконному інтересі, зловживаннях і загальне благо і т.д.
Філософія права дозволяє розкрити справжній зміст права і явищ, пов’язаних з ним, їх ціннісне буття і значення в житті людей. На теоретичному рівні філософсько-правова аксіологічна функція особливо значима: вона передбачає розгляд правової реальності не тільки як об’єктивно існуючої, але і залежить від соціальних суб’єктів: держави, класів і соціальних груп, етносів, політичних і громадських організацій, окремих особистостей.
У полі філософсько-правового інтересу знаходяться функції держави, її влади: законодавча, законозастосовчій і законозащітная. Аксіологічна функція філософії права виражає розуміння права, яке виходить з встановлення та захисту державою законів, заснованих на міру соціальної та особистої свободи, справедливості і рівності.
Правова аксіологія виражає співвідношення права і моралі, міру гуманності. Цей захід, як відомо, змінюється зі зміною уявлень про добро і зло, моральному і аморальному, а також зі зміною місця людини в системі суспільних відносин.
Отже, аксіологічна функція філософії права спрямована, з одного боку, на розкриття ролі об’єктивних і суб’єктивних цінностей в правах з іншими, – на розкриття ролі моральних і релігійних принципів. Багато дослідників вважають, що право наповнюється духовним змістом, спираючись не тільки на політичну силу чи закони, а й на моральні та релігійні принципи. На зміну періоду відділення права від інших форм культури приходить час возз’єднання права з цілісною культурою людства, висувається концепція “живого права”, в якій воно постає мірою культурного розвитку суспільства.

ПОДІЛИТИСЯ: