Філологія

Різниця між природничими і гуманітарними науками

0 коментарів
Різниця природничих і гуманітарних наук обумовлено характером об'єкта дослідження. Здається, що проблема ідентифікації філології - наслідок невизначеності кордонів всього гуманітарного знання і - ширше - неопрацьованості класифікації суспільних наук в...

Об'єкт і предмет філології

0 коментарів
Відомо, що будь-яка область людського пізнання, що претендує на статус науки, повинна володіти (1) об'єктом; (2) предметом; (3) методологією і (4) метамовою (сукупністю понять і термінів, що описують результати пізнання)....

Філологія в класифікації наук

0 коментарів
До розуміння суті філології можна підійти з боку науковедческої таксономії - визначити місце філології серед інших областей пізнання. Відомо, що науки класифікуються з часів Аристотеля, який виділяв теоретичне знання -...

Що таке філологія

0 коментарів
Опитування на тему «Що таке філологія?» Старшокласників, студентів, осіб з вищою освітою і членів філологічних кафедр показує широкий розкид думок і майже повна відсутність у частини опитаних якого-небудь зв'язкового визначення...