Філологія

Двуканальне усне мовлення. Парамова

0 коментарів
Мовознавці, вивчаючи усну мову, зробили переконливий висновок, що вона структурно відрізняється від письмової. Структурні відмінності книжково-письмовій та усно-розмовної форм мовлення не випадкові і свідчать про їх принципову різницю в плані...

Процес комунікації і несвідоме

0 коментарів
Психолог А. Е. Шерозія стверджував, що слово завжди містить у собі більше інформації, ніж наша свідомість здатне витягнути з нього, бо в основі слова лежать несвідомі мовні установки (цит. За:...

Система мови і несвідоме

0 коментарів
На перший погляд, цей зв'язок здається парадоксальною: мова, за визначенням, покликаний раціоналізувати все, що лежить поза полем свідомості. «Лише слова звертають поточний почуття в думку» (А. Платонов. Чевенгур). Питання про...

Несвідоме в структурі пізнання і творчості

0 коментарів
Чудовий російський письменник К. Д. Воробйов вустами свого літературного героя сказав з подивом: «Я випробував німе здивування перед підкорює силою оголеного слова» [Воробйов К. 2008: 92]. Чому один і той...

Текст і дискурс

0 коментарів
У сучасній гуманітарній науці частіше говорять не про текст, а про дискурсі. Дискурс (фр. Díscours - мова) - в широкому розумінні являє собою єдність мовної практики і екстралінгвістичних факторів, необхідних...

Неоднослойність тексту

0 коментарів
Для будь-якого уважного читача очевидна неоднослойніть як фундаментальна властивість художнього (можливо, й іншого) тексту. М. М. Бахтін розмірковує про два полюси тексту. З одного боку, говорить він, за кожним текстом...

Сенс як основа тексту

0 коментарів
Підстава для існування тексту - наявність в ньому сенсу. Смисли - це те, що робить знакову систему текстом [Налімов 2000: 16]. Сенс слова, пише Л. С. Виготський, являє собою сукупність...

Що таке текст

0 коментарів
Питання, що таке текст, поки не отримав однозначної відповіді. Звернемося до словників і довідковим виданням. Тлумачний словник повідомляє: «Текст - слова, пропозиції в певному зв'язку й послідовності, що утворюють якесь...

Текст у філології

0 коментарів
Отже, об'єктом гуманітарних і в їх числі філологічних наук є текст. Видатний російський філолог М. М. Бахтін у спеціальній роботі «Проблема тексту в лінгвістиці, філології та інших гуманітарних науках» писав...

Що об'єднує природні і гуманітарні науки?

0 коментарів
Відзначається, що в XX в. в природознавстві спостерігалися такі докорінні зміни світоглядного характеру, які співзвучні методологічним проблемам гуманітарних наук, і це зближує обидві галузі знання [Розов 2005: 23]. Криза предметоцентрізма,...