Становлення етичної свідомості в Стародавньому Китаї

Періодизація та культурні події:
• Епоха Шаї-Інь (XVIII—XII ст. до н. е..) — культ предків, першорядне значення бога Шанді (великого першопредка китайського народу), розвиток практики ворожіння, оформлення ритуализма.
• Епоха Чжоу (XI-III ст. до н. е..)
– період Чупьцю (VIII—VI ст. до н. е..) — виникнення культу Неба, появу знаменитої «Книги змін» («І цзин»);

– період Чжапьго (VI III вв. до н. е..) – формування і суперництво «ста шкіл» («золотий вік»),

• Династія Цинь (221-206 рр. до н. е.) – уніфікація культури, розрив традиції, торжество школи законників (фа-цзя).

• Династія Хань (206 р. до н. е .. – III ст. н. е..) – канонізація конфуціанства.

Час до періоду Чжаньго — створення передумов для появи розвинених форм філософського та етичного свідомості. Основні школи, що сформувалися в період Чжапьго, — конфуціанство, даосизм, моизм, натурфілософія. Пізніше з’являється легизм. Всі школи розвивалися в опозиційному протистоянні головною ідейною силою — конфуціанству.

Соціокультурні особливості Стародавнього Китаю, що обумовлювали своєрідність осмислення етичної проблематики:

• жорстка соціальна структура («східна ієрархічна деспотія» на чолі з царем, яка передбачала сувору субординацію між людьми різних соціальних рівнів) і постійна політична боротьба між різними регіонами Піднебесної визначили першорядну значимість проблем управління («верхів» «низами») і ритуалу;

• сила традицій стимулювала розвиток не стільки індивідуальної, скільки колективного філософської творчості, що проявлялося у феномені «учнівства»;

• відірваність мислення від природничонаукового знання і иероглифический характер писемності, що перешкоджав виробленню щодо суворих філософських категорій, детерминировали специфіку філософсько-этичсского свідомості, його переважну установку на пріоритетність практичного погляду на світ.

Передумови генезису зрілих форм етичної свідомості пов’язані з різноманітними соціокультурними факторами (див. періодизацію) і, особливо, з появою і необхідністю інтерпретації «І-цзин», коментарі до якої сприяли в подальшому оформленню головних понять давньокитайського світогляду: «дао» і «чи» («ритуал»),

Основними школами, найбільшою мірою вплинули на давньокитайське світогляд, можна вважати конфуціанство (протягом майже всієї китайської історії сохранявшее роль ідейного пріоритету, визначав спосіб життя), даосизм (орієнтований на інші, більш складні духовні потреби), легизм (практична реалізація ідей якого зумовила розрив культурної традиції).

Конфуціанство. Засновник — Конфуцій (латинська форма від китайського Кун Фу-ци — «Вчитель Кун») (551 479 рр. до н. е.). Головне джерело — «Лунь юй» («Бесіди і висловлювання»).

Основні етичні ідеї:

• головний моральний орієнтир — жень (гуманність, людинолюбство), який конкретизується в поняттях «шу» (перекладається як «взаємність», а змістовно розшифровується в дусі «золотого правила»), «чжун юн» («золота середина» — вміння уникати крайнощів);

• реалізувати ці установки можна з допомогою «і» (усвідомлена відповідальність за виконання належного), а також «лі» (ритуал, що пронизує всі сфери життя і субординирующий відносини в родині та соціумі);

• правильний шлях життя (дао) передбачає усвідомлення (принаймні — для «благородних мужів») та реалізацію зазначених установок в процесі безперервного інтелектуального та морального вдосконалення;

• протиставлення «благородних мужів» («цзюнь-цзи») «низьким людям» (моральна, інтелектуальна і соціальна ієрархії, по суті, збігаються);

• проблема управління (моральний приклад «верхів» «низам», моральне виховання, значення «лі»),

Надалі конфуціанство зазнає складну еволюцію під впливом обставин китайської історії (особливо істотні зміни пов’язані з його правовою «жорсткістю» під впливом подій династії Цинь), проте незмінно залишається стійкою світоглядною основою всієї культури Піднебесної. Головні послідовники Конфуція — Мен-цзи (372 289 it. до н. е.) розвивав вчення про добру природу людини, і Сюнь-цзи (298-238 рр. до н. е), який вважав, що людина схильний до зла.

Даосизм. Засновник — напівлегендарний мудрець Лао-цзи (6 – 5 ст. до н. е.). Джерело — «Дао де цзин» («Книга про дао і де»). Основними специфічними особливостями даосизму можна вважати парадоксальність і суперечливість.

Основні етичні ідеї раннього даосизму:

• суперечливе трактування дао, дао як духовна першооснова буття, універсальний закон світобудови;

• поняття «де» («доброчесність») багатозначно, виражає ступінь прилучення людини до дао;

• головний принцип правильного життя — «у вей» («недіяння») інтерпретується поливариативно (наслідування природності, відмова від активності і ритуалу, стриманість, безкорисливість і т. д.);

• моральний ідеал — «шэпьжэнь» («досконало мудрий»), тобто «людина з вищим де».

Еволюція даосизму пов’язана з його трансформацією в релігію, а також з подальшим утворенням «китайського ідеологічного синкретизму» (з’єднання ідей конфуціанства, даосизму, буддизму).

Легизм («фа-цзя» — «школа закону») формується пізніше інших шкіл (IV – III ст. до н. е..). Головний представник – Хаиь Фей-цзи (280-233 рр. до н. е.), який написав книгу «Хаиь Фей-цзи». Антитрадиционализм законників, обумовлений тією обставиною, що вони прагнули до ідейного виразу процесу централізації Китаю, проявився за багатьма напрямами (жорстка опозиція конфуціанству, прагнення до уніфікації культури, руйнування «учнівства», створення персональних, а не колективних праць і т. д.).

Основні ідеї:

• пріоритет категорії «фа» («закон») – правовий примус як єдиний засіб управління (регулятиви — нагороди і покарання);

• відмова від освіти, морального виховання та всіх конфуціанських ідей про значущість чеснот;

• вигода — головний стимул поведінки, оцінка – по результату (відповідно з юридичною законом);

• негативне ставлення до філософів («вносять смуту в закон»);

• виправданість насильства для вирішення важливих державних завдань.

Ідеї законників були практично реалізовані під час правління імператора Цинь Ши-хуана (його своєрідний девіз: «книги — у вогонь, вчених — в яму»), що призвело до розриву культурної традиції та іншим серйозним негативних наслідків у сфері світогляду.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Поняття ділового етикету