Полярні категорії етики

Смислове поле проблеми добра і зла надзвичайно велике, в систематизованому вигляді може виглядати наступним чином.

Проблема визначення добра і зла. Складності вироблення загальнозначущого визначення поняття добра пов’язані з наступними найбільш значущими обставинами: універсальна придатність цього поняття, абстрактність, спряженість з релятивністью індивідуальних уявлень, неможливість повноцінного емпіричного виявлення. Добро і зло як найбільш загальні етичні категорії використовуються для позначення морально позитивного й морально-негативного в життєдіяльності людей. Добро і благо* (добро — моральне благо).

Добро і зло в історії етики. Різні варіанти аналізу добра і зла в натуралістичній і ригористической традиціях. Спеціальний аналіз різних інтерпретацій добра, здійснений Дж. Муром («Принципи етики»), привів його до висновку: добро теоретично неопределимо і виявляється інтуїтивно. Така позиція під різними кутами зору активно досліджується в етиці до теперішнього часу.

Діалектика добра і зла. Абсолютність і відносність добра і зла, їх єдність і протилежність. Соціокультурні параметри добра і зла, що визначають їх змістові контексти. Проблема критерію розрізнення добра і зла (співвіднесеність зі змістом моралі; значення «золотого правила»; інтуїтивне сприйняття). Труднощі практичного розрізнення добра і зла: релятивізм реальних моральних уявлень; відсутність конкретного критерію, «написаного» морального законодавства, контролюючих інстанцій; складність і неоднозначність життєвих колізій та ін. Феномен персоніфікації добра і зла: від давнини до сучасності (причини, види, наслідки). Проблема боротьби зі злом – багатоликість морального зла, його причини, способи протистояння злу, можливість/ неможливість морального виправдання «брудних» коштів в боротьбі зі злом).
На рівні категорій справедливість і несправедливість моральна оцінка кілька коригується (порівняно з рівнем добра і зла), висловлюючи співвідношення кількох явищ у їх єдності (права, обов’язки, вчинки — відплата, злочин — покарання).
Поняття справедливості. Загальний сенс справедливості — вираження міри рівності та нерівності між людьми. Уточнення цієї ідеї Дж. Ролзом (« Теорія справедливості») за допомогою двох принципів:

1) «кожна людина повинна мати рівні права у відношенні найбільш великою схеми рівних основних свобод, сумісних з подібними схемами свобод для інших»;

2) «соціальні й економічні нерівності повинні бути влаштовані так, щоб вони:

а) були до найбільшої очікуваної вигоди найменш процвітали
б) і робили доступ до посад і положень відкритим для всіх на умовах чесної рівності можливостей».

Справедливість як етична категорія. Взаємозв’язок соціальної та моральної справедливості/несправедливості. Моральна справедливість як вираз рівності мочарів перед моральним законом і відплати за реальні вчинки. Ідея Арістотеля про форми справедливості: що зрівнює (розподіл благ, почестей і ін. без урахування гідності осіб) і розподільної (розподіл благ та ін. з урахуванням гідності осіб). Можливості етичної інтерпретації цієї ідеї. Значення ідеї Платона про те, що краще переносити несправедливість, ніж творити її самому. Проблема протистояння несправедливості.

ПОДІЛИТИСЯ: