Етика

Добро як основа моралі

0 коментарів
Моральні якості, що становлять основу моралі, виражаються і закріплюються в різних видах чеснот. Доброчесність розуміється двояко: 1) як вираження узагальненого властивості людини - відповідати моральному ідеалу особистості; 2) як вираження...

Етика як частина духовного життя суспільства

0 коментарів
Духовне життя - сфера надіндивідуальної і нематеріальної реальності, виражена як невід'ємна частина особистості. Духовна сторона життя особистості корениться у відображенні та відтворенні нею об'єктивної реальності, а також у здатності до...

Функції етики

0 коментарів
Предметом вивчення етики є мораль і сфера моральних вчинків. Мораль - сукупність правил і норм поведінки, якими люди керуються у своєму житті. Вони висловлюють моральне ставлення людей один до одного,...

Етика як вчення про мораль і моральність

0 коментарів

Термін «етика» (від давньогрец. Ethos (етос) - місцеперебування, або житло людини) висловлює собою істотні сторони людського життя. Етика формується з міркувань про суть моральних умов життя і вчинків людини. Суттєвим...