Етика

Критерії моральної оцінки

0 коментарів
Моральна оцінка - схвалення або засудження моральним свідомістю явищ суспільного і індивідуального життя. Моральна оцінка дозволяє встановити відповідність суспільних відносин і людського життя вимогам моралі. Виносячи моральну оцінку, людина часом...

Морально-етичний ідеал. Ієрархії цінностей

0 коментарів
Моральна свідомість - сукупність моральних понять і цінностей, характерних для певної історичної епохи. Воно характеризується здатністю все зробити об'єктом морального судження й оцінки, висловлює общеисторическую потреба у визнанні особистості в...

Походження і природа моралі

0 коментарів
В історії етики можна виділити три основні підходи до походження і природу моралі. 1. Релігійна етика стверджує в якості джерела появи моральних цінностей - норм, принципів, ідеалів, основних етичних категорій...

Поведінкові аналоги моралі в природі

0 коментарів
Теорія англійського натураліста Ч. Дарвіна (1809-1882) про еволюційне походження видів шляхом природного відбору привела до розробки нового підходу до проблеми зародження моралі і моральності. Дарвін пояснює походження морального почуття з...

Принцип громадських і індивідуальних відносин

0 коментарів
Справедливість - принцип, який регулює взаємовідносини між людьми як членами суспільства з приводу розподілу суспільних цінностей, якими є свобода, сприятливі можливості, доходи, знаки престижу і поваги. Аристотель, а разом з...

Етичний сенс щастя

0 коментарів
Щастя - стан тривалого задоволення від пережитої насолоди і повноти життя. Воно супроводжує кожен момент людського життя людини як прояви найвищої цінності. Тому воно тісно пов'язане з долею людини. Саме...

Свобода і відповідальність як основа моралі

0 коментарів
Свобода - моральна якість людини, наступного у своїх вчинках власної доброї волі і керується у своїх рішеннях моральними принципами. Свобода знаходить моральний характер за умови орієнтування особистості на чесноти. Моральна...

Совість як основа моралі

0 коментарів
Совість - здатність людини критично оцінювати свої думки, вчинки і бажання. Критика виходить з їх невідповідності належного. Совість є принципом морального виховання особистості. Борг - усвідомлення особистістю безумовній необхідності виконання...

Добро і зло

0 коментарів
Добро і зло - етичні поняття, які являють собою основне мірило моральності людського життя, показують полярність думок, почуттів і вчинків людей. Добро і зло пов'язані з духовним досвідом людини, завдяки...

Типологія моральних чеснот

0 коментарів
Типологія моральних чеснот - це віднесення чеснот до певного виду відповідно до їх сутності, спрямованістю, джерелом походження і метою формування. Залежно від джерела формування і природи чеснот Аристотель виділяє чесноти...