Етика

Насильство і етика

0 коментарів
Насильство - посягання на свободу волі людини за допомогою примусу і заподіяння шкоди його життю. Позбавлення людини свободи волі дозволяє панувати над ним, тому насильство - спосіб, який забезпечує влада...

Альтруїзм і егоїзм

0 коментарів
Егоїзм - життєва позиція, яка розглядає задоволення особистого інтересу як вищого блага. Людина, керований егоїстичними мотивами, прагне до задоволення особистих інтересів на шкоду інтересам інших людей або суспільства. Егоїзм примушує...

Проблеми прикладної етики

0 коментарів

Прикладна етика - форма теоретичного етичного знання, безпосередньо відображає моральні та етичні проблеми суспільства та індивіда. Прикладна етика проводить теоретичний аналіз і вирішує проблеми моралі. Основними проблемами прикладної етики є:...

Етичні погляди екзистенціалізму

0 коментарів
Екзистенціалізм - напрям у філософії ірраціоналізму, що розглядає принцип існування як основоположний у сфері людського буття. Екзистенціалізм виник напередодні Першої світової війни в Росії (Л. Шестов, Н.А. Бердяєв), після Першої...

Розвиток етики в Німеччині

0 коментарів
І. Кант бачив своєю метою створення раціональної етики, або теорії моральних понять, на противагу емпіричної етики або навчань про моральність, які були створені в XVIII в. англійськими та французькими мислителями....

Етичне вчення Аристотеля

0 коментарів
Вчення Аристотеля про моральність є практичною наукою про благо і щастя людини, що живе в суспільстві. Воно стало предтечею численних шкіл, що дотримуються принципів евдемонізма. Його мета - обгрунтування практичного...

Етика Стародавнього Китаю

0 коментарів
Етика Стародавнього Китаю формувалася під впливом суспільних процесів і провідних філософських вчень - даосизму, конфуціанства і моізма. Даосизм (школа Дао) - філософське вчення про Серединному або правильному шляху пізнання і...

Етика буддизма

0 коментарів
Буддизм - вчення, згідно з яким ніщо в світі не має субстанціонального існування і все в ньому минуще, тому всюди панує скорботу. Це вчення зародилося і проповідувалося близько 560-480 рр....

Громадське значення функції моралі

0 коментарів
Мораль - внутрішній регулятор поведінки людини, що налаштовує його на дотримання принципів людяності. Тому призначення моралі полягає в духовному освоєнні дійсності. Вона необхідна як надійний засіб орієнтації людини в сфері...

Моральний вчинок і відносини

0 коментарів
Моральна діяльність - показник суспільної значущості діяльності людини. Вона проявляється в наданні гуманітарної допомоги, в моральному проповідництві, моральному вихованні особистості і любові до людей. На неї поширюються моральні вимоги, і...