Етика

Етичні норми спілкування

0 коментарів
Особливе значення у професійній і діловій сфері має моральний характер відносин між керівником і підлеглим. Вони забезпечують ефективність трудової діяльності та її високі результати. Моральними принципами ділових відносин керівника і...

Моральне значення функцій керівника

0 коментарів
Всі стилі керівництва реалізуються через виконання функцій діяльності керівника. У них визначається моральний характер діяльності керівника і колективу. До них відносяться такі функції: 1) адміністративна функція - діяльність керівника з...

Світовий стандарт етики керівника

0 коментарів
Адміністративна або службова етика - вид професійної етики, який досліджує проблеми моральної поведінки керівника та осіб, що беруть участь в управлінні. Структура службової етики включає два розділи: 1) етика керівника...

Сучасна українська етика

0 коментарів
Сучасна етика - теорія моральних відносин, що визначається умовами розвитку постіндустріального суспільства. Її головними цілями є обґрунтування моделі суспільного життя, заснованої на принципах справедливості в рамках інформаційної цивілізації, і гуманізація...

Права та мораль еліти Ортега-і-Гассета

0 коментарів
Еліта - меншість, або сукупність осіб, виділених особливими якостями і наділених специфічними правами. У сучасному суспільстві їй протистоїть більшість, або маса. «Маса - це« середня людина »» (Х. Ортега-і-Гасет). Таких...

«Воля до влади» Ф. Ніцше

0 коментарів
Особливістю філософських міркувань німецького філософа XIX в. Ф. Ніцше про мораль є вираз сумніви щодо моральних цінностей. У книзі «Воля до влади» виробляється досвід переоцінки всіх діючих моральних цінностей. Переоцінка...

Корпоративна мораль

0 коментарів
Корпоративна етика - система етичних норм, цінностей і принципів, яких повинні дотримуватися керівники і співробітники організації у взаємодіях між собою, а також відносно клієнтів і партнерів. Вона є складовою частиною...

Авторитарна і гуманістична етика

0 коментарів
Теорія авторитарної етики створена Е. Фроммом. У творі «Людина для себе» він формулює основні критерії та характеристики авторитарної етики, а також визначає зміст терміну «авторитет». Авторитарна етика - вчення про...

Норми професійної етики

0 коментарів
Професійна етика - сукупність моральних норм, що визначають ставлення людини до свого професійного обов'язку, а через нього і до людей, з якими він пов'язаний в силу характеру своєї професії, і...

Проблеми страти

0 коментарів
Смертна кара - вбивство, здійснюване державою в рамках його права на легітимне насильство. Це свого роду законне вбивство, скоєне за вироком суду. Виняткова обов'язок держави полягає в забезпеченні мирного життя...