Функції моралі

Перш ніж виділяти якісь функції моралі, необхідно замислитися над питанням: навіщо, для чого вона, власне, функціонує? Конструктивний відповідь на це питання пов’язане, ймовірно, з згадуваним змістом моралі. Виходить, що найбільш загальною метою функціонування моральності є підтримка цілісності людської спільноти і, одночасно, самоцінності особистості в цьому співтоваристві. Відповідь на закономірно виникає наступне питання: як це відбувається? – зумовлює можливість конкретизації «регулятивної ідеї» моралі в контексті позначення поправлений її функціонування, тобто окремих функцій.

З безлічі точок зору, що існують в етиці цієї проблеми найбільшим евристичним потенціалом володіє найпростіша модель, до якої можна звести інші класифікації. Згідно цієї моделі, найбільш загальними і важливими є такі функції моралі: регулятивна, гносеологічна, виховна. Іншими словами, свій сенс мораль здійснює на підставі особливої форми відображення світу, особливого способу регуляції відносин між людьми, особливих установок виховання людини. При цьому специфіку моралі потрібно пов’язувати не з наявністю у неї цих або будь-яких інших функцій, а зі своєрідністю, з формою відображення, регулювання, виховання. Зрозуміло, що виділення даних функцій певною мірою є умовним: вони складним чином переплетені один з одним, проявляючись в реальності разом і одночасно.

Регулятивна функція проявляється на практиці досить стихійно і суперечливо, що в значній мірі пов’язано з відсутністю спеціального інституту, який займався б цією важливою справою. Специфіка моральної регуляції в тому, що вона здійснюється виключно засобами духовного впливу, не носить жорсткого характеру, передбачає «самозаконодательство волі» (Кант), тобто вільний вибір людиною тих чи інших моральних орієнтацій. Зовнішній (громадська думка) і внутрішній (інтенції індивідуальної свідомості, що визначаються як обов’язок, совість і т. д.) компоненти механізму моральної регуляції співвідносяться як засобу та мету, іншими словами — повноцінної формою морального регулювання є саморегуляція.

Конкретизуючи регулятивну функцію, можна виділяти в пий цілий ряд підфункцій. Гак, наприклад, ціннісно-орієнтуюча підфункція як би націлює людину на певні ідеали, на такий спосіб відповідним, який здатний одухотворяти перебування в сущому. Мотивуюча підфункція пов’язана з тим, що моральні вимоги виступають в якості мотивів вчинків людей, а коригувальна — з можливістю змінювати свою поведінку під впливом самооцінки або оцінки суспільною думкою. Ці та інші прояви моральної регуляції об’єднані високим ступенем добровільності особистості, оскільки занадто жорсткий тиск на неї ззовні (нехай навіть «з добрими намірами») неминуче спотворює зміст моралі. Таким чином, мораль є найбільш гуманним і найбільш унивесальпым регулятором в людському співтоваристві.

Специфіка гносеологічної функції визначається нормативно-оціночної формою інформації, одержуваної в результаті морального відображення. Іншими словами, світ в моралі відображається не дзеркально, а за допомогою співвіднесення його з деяким належним зразком і відповідної оцінки через призму добра і зла.

Виховна функція моралі націлена, в разі гармонійного прояву, на стимуляцію процесу морального самовиховання особистості, тобто всі можливі зовнішні виховні впливи у цій сфері повинні здійснюватися з великою обережністю, щоб не «задавити» повноцінне самовизначення індивіда.

Ще раз слід підкреслити, що в реальному моральному бутті всі функції злиті один з одним.

ПОДІЛИТИСЯ: