Етичні ідеї Сократа

«Батько» античної етики Сократ (469-399 років до н. е..) в певному сенсі абсолютизував мораль, вважаючи її в якості фундаменту гідного життя. Складність реконструкції етичної позиції Сократа пов’язана з відсутністю його письмової спадщини, однак записи його висловлювань, зроблені учнями (Ксенофонтом і Платоном), свідоцтва сучасників і, нарешті, особливості життя і смерті мислителя дозволяють судити про підстави його вчення. Факти біографії Сократа «мають силу етичних аргументів. Доля мислителя є зримим втіленням того людського ідеалу, який він теоретично обґрунтував» (Л. Л. Гусейнов). Сенс має тільки життя, згодна з переконаннями; справжньою реалізацією переконань (і, отже, сутності людини) є вчинок; найкращий спосіб самореалізації особистості, її моральна діяльність — ці та інші істини Сократ не тільки проголосив, він довів їх ціною власного життя.

Критикуючи софістів за відсутність позитивної програми, Сократ прагнув створити систему стійких загальних понять. Така вихідна установка не випадкова (в моральній діяльності слід керуватися знанням про моральність) і конструктивна (не можна створити етику поза системи взаємопов’язаних понять). Для вирішення цієї задачі Сократ користувався спеціальним методом, в якому умовно можна виділити такі частини: 1) сумнів («Я знаю, що я нічого не знаю»); 2) іронія (виявлення протиріччя); 3) майевтика (подолання протиріччя); 4) індукція (звернення до емпіричного матеріалу, фактів); 5) дефініція (остаточне визначення шуканого поняття). Доречно зазначити, що метод не втратив свого значення і в даний час, якщо використовувати його, наприклад, як спосіб ведення наукових дискусій.

Сократ започаткував евдемоністичні традиції, стверджуючи, що сенс життя людини, вище благо — у досягненні щастя. Етика повинна сприяти усвідомленню та реалізації цієї установки. Щастя виражає зміст розсудливого, доброчесного буття, тобто лише моральна людина може бути щасливою (або розумним, що, по суті, те ж саме). Евдемоністична установка Сократа коригується його переконанням у самоцінності моралі: мораль не підпорядкована природному прагненню до щастя, а, навпаки, щастя залежить від моральності (доброчинності) людини. Відповідно до цього конкретизується завдання етики: допомогти людині стати моральним.

Сократ розрізняв щастя і насолода; ставив проблему свободи волі; визначав головні чесноти (мудрість, мужність, поміркованість, справедливість); підкреслював значущість морального самовдосконалення особистості. В інтерпретації всіх цих проблем він обіймав раціоналістичну позицію. Знання — основа добродіяння (кожна конкретна чеснота є певний вид знання), незнання — джерело аморальності, оскільки істина і добро збігаються. За переконанням Сократа в тому, що мудрець не здатний на зло, стоїть глибока ідея — моральні цінності тільки тоді мають регулятивне значення, коли усвідомлені людиною як справжні.

Комплекс ідей знаменитого грецького мислителя з’явився підставою для появи стійких традицій наступних етичних роздумів. Разом з тим, різноманітність цих ідей і відсутність їх жорсткої, однозначної оформлення давали можливість полівариативної інтерпретації, що проявилося вже в орисітаціях найближчих учнів Сократа. Двоє з них— засновники так званих сократичних шкіл — кіренською і кінічної.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Мораль як предмет етики