Зв’язок економіки з іншими науками

Характеристика економічної науки

Економічна наука – це наука, пов’язана з процесами управління, господарювання, а також економічними відносинами між усіма людьми, які знаходяться на етапі виробничому або спантеличені питаннями розподілу, обміну, споживання і т.д.

Економічна наука відноситься як до точних наук, так і до описовим, а також до гуманітарних, суспільних і т.д.

Але більшою мірою економічна наука визначає всі фінансові, грошові, економічні тенденції в країні і світі, що дозволяє сформувати загальні тенденції розвитку всієї економічної системи країни і світу.

Зв’язок економічної науки з іншими науками

Будь-яка наука, за винятком і економічної науки, так чи інакше, пов’язана з іншими науками. З деякими науками економіка пов’язана дуже щільно, наприклад, з правознавством, соціологією, політологією, географією, а з іншими науками в меншій мірі, наприклад, з астрономією, біологією, психологією, але треба відзначити, що з деяких питань все ж перетину можуть бути дуже тісні.

Розглянемо більш докладно ті науки, з якими економіка має найбільшу кількість точок дотику:

Правознавство – це наука про права людини в суспільстві. Правознавство засноване на законодавстві певної країни або декількох країн, на міжнародному законодавстві. Ця досить точна, оскільки спирається на конкретні дані, зазначені в законах. Економіка тісно пов’язана з цією наукою за коштами переплетення економічних можливостей і законами, так як саме в економічній діяльності відбуваються більше число правопорушень.

Економіка курирує такі питання як оподаткування, звітність фінансова і бухгалтерська, економіка підприємства, тобто та сфера, де досить багато порушень законодавства. Треба відзначити, що нові закони дуже часто спираються на сучасні економічні тенденції;
Соціологія – наука про суспільство. Суспільство складається з величезної кількості людей, які, в свою чергу, поділені на групи в залежності від різних критеріїв: національність, віросповідання, фінансове становище, соціальна приналежність і т.д.

Економіка тісно пов’язана з соціологією, так як економіка регулює якраз в рамках економічних відносин все взаємодії між різними соціальними групами;

Політологія – це наука про державне правління. У даній науці йдеться про всіх формах правління, які можливі, про політичних відносинах між країнами на міжнародному ринку, про тенденції і перспективи політичного поля і т.д. Економіка і політологія тісно пов’язані один з одним, так як одна наука випливає з іншої, держава існує в економічному полі і частково підпорядковано економічним процесам, також і економіка щільно взаємодіє з державою і всі економічні процеси пов’язані з політичними напрямками;

Географія – це наука про природні комплекси. Земля – ​​це сукупність безлічі числа природних ресурсів, що перебувають в обігу в економічному середовищі. Ресурси – це капітал і багатство з точки зору економічної науки, хто володіє ресурсами, то володіє світом. Тому економіка і географія мають багато точок дотику. Розташування ресурсів, їх цінність, обсяг має для економіки велике значення.

Таким чином, економіка як наука тісно взаємодіє з іншими науками. Причому треба відзначити, що зв’язок ця дуже міцна, якщо уявити, що з одного наукою зв’язок перерветься, то економіка втратить багато, а саме: точність судження, обгрунтованість і т.д., що негативним чином позначитися не тільки на економіці, а й на інших науках.

ПОДІЛИТИСЯ: