Засоби вимірювання як елемент процесу вимірювання

В описі методів і складу експериментальної науки виявляється необхідним формувати модель, елементами якої є: діяльність дослідника, засоби пізнання і предмети пізнання.

Дослідник в процесі наукового пізнання здійснює пізнавальну діяльність, яка складається з операцій: 1) взаємодії із засобами пізнання, природними тілами і процесами, змінюючи їх стану; 2) здійснення системи операцій в мисленні, тобто він фіксує зміни системи, запам’ятовує їх, обробляє, вводячи в конкретні понятійні системи.

Засоби пізнання – це установки, створювані дослідником для зміни предмета пізнання. Засоби пізнання – це змінені предмети природи (наприклад, маятник в експериментах Ньютона).

Предмет пізнання – це компонент того суспільного процесу, який включається дослідником в процес пізнання.

В системі цих міркувань особливе місце відводиться засобам вимірювання. Вони є елементами складу процесу вимірювання, тобто системи взаємодії дослідника, який здійснює вимірювання, засобів вимірювання і предмета вимірювання.

Дослідники вже на порівняно ранніх щаблях розвитку науки змушені були вдаватися до вимірювання досліджуваних об’єктів. Процес вимірювання грає виключно важливу роль в розвитку науки, так як тільки він дає кількісну характеристику досліджуваних об’єктів.

Тут діє правило: перш ніж вимірювати досліднику, необхідно виділити вимірюваний об’єкт. Значення цього правила наступним чином характеризує Дж. Платт в своїй статті «Методи строгих висновків» (1965 р): вимірювання корисні тоді і тільки тоді, коли вони пов’язані з доказами проблем. І це справедливо у відношенні не тільки суспільних наук, але навіть і фізики, і хімії.

Отже, інструментарій вимірників і процес їх застосування, тобто, вимірювання, – найважливіший компонент встановлення істинності і кількісно, і якісно певних явищ.

Характеристика цих загальних понять, ролі і значення наукових вимірювань міститься в монографії В.В. Бикова «Методи науки» (1974 р).

...
ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Роль економічної системи