Властивості ринкових благ

У ринкових благ є ряд властивостей.

  • Перше властивість – в економічній теорії розрізняють блага економічні та неекономічні. Це поділ пов’язаний з поняттям рідкості благ. Співвідношення між потребою в благо і доступному для розпорядження кількістю благ розділяє їх на економічні та неекономічні. Благо неекономічне є в необмеженій кількості, економічне же – рідкісне благо.
  • Друге властивість ринкових благ – в ринковій економіці всі блага купуються на основі дії ринкових механізмів, тобто шляхом купівлі-продажу. Найважливіше значення при цьому має їх рідкість і, отже, споживча вартість. Ринкові блага, незалежно від їхньої здатності, осіб, що пропонують їх для продажу, від їхньої матеріальності, а також характеру їх як продукту праці, призначені для обміну – так міркує австрійський економіст К. Менгер.
  • Третя властивість ринкових благ – вони мають на ринку товарів міновою вартістю. Поняття «мінова вартість» введено в економічний інструментарій багато століть назад. Аристотель, А. Сміт, Д. Рікардо, Т. Мальтус, К. Маркс, Дж.С. Мілль та інші використовували це поняття як інструментарій економічної науки для позначення того, що мінова вартість – це кількісний показник, в якому споживчі вартості одного роду обмінюються на споживчі вартості іншого роду.

Таким чином, в економічній теорії ринкові блага є одним із стрижневих понять, оскільки весь реальний економічний світ життя людини – це ті блага, які він купує-продає на основі ринкових, цінових оцінок. Товари – це економічні блага, і навпаки.

...
ПОДІЛИТИСЯ: