Виникнення марксизму

Теорія про новий економічний спосіб виробництва виникла як природне явище виробничих процесів і економічного укладу тодішньої Європи.

Поява і значне поширення нового класу – робітників фабрик і заводів, значною мірою змінило рід соціальних і суспільних відносин.

Розвиток капіталізму виражалося в активній експлуатації робітників, починаючи з 30 років 19 століття. Це явище супроводжувалося поліпшенням рівня життя робітничого класу, а прагненням отримання якомога більшого прибутку і збільшення продуктивності виробництв. Капіталізм, маючи основною метою отримання прибутку, не зважав правами і потребами експлуатованого класу.

Сам громадський уклад і наявність нерозв’язних суперечностей між класами вимагали появи нової теорії взаємовідносин в суспільстві. Це марксизм. Послідовників Маркса закономірно носили назву – марксисти. До самим відомими послідовниками даного руху були В.І. Ленін, І.В. Сталін, Мао Цзедун, Ф. Кастро. Всі ці політичні діячі сприяли активному розвитку ідеї марксизму в суспільстві і будівництва соціалізму в багатьох країнах.

Увага! Марксизм – це превалювання економічних відносин в порівнянні з усіма іншими аспектами розвитку громадських зв’язків – матеріалізмі.

ПОДІЛИТИСЯ: