Вимірювання економічних процесів, об’єктів і систем

Сучасна система економічних вимірів міститься в книзі Л.Г. Евланова «Теорія і практика прийняття рішень» (1984 г.), в тому числі: елементи теорії вимірювань; шкали вимірювань; методи суб’єктивних вимірів; узгодження кількісних і якісних вимірів; вимір достовірності ситуацій; вимір важливості цілей; вимір переваг і ін.

У характеристиці елементів теорії управління використані наступні категорії і поняття. У процесі виникнення економічних ситуацій, визначення мети і обмежень їх дозволу виникає потреба у вимірі характеристик всіх цих економічних процесів. Вимірювання можуть носити кількісний і якісний характер і бути об’єктивними чи суб’єктивними.

Об’єктивні кількісні та якісні виміри виробляються вимірювальними приладами, дія яких заснована на використанні фізичних законів. Теорія об’єктивних вимірів розроблена всебічно і відрізняється надійністю і достовірністю вимірювальних процедур і оцінок.

Суб’єктивні вимірювання проводяться людиною, який як би виконує роль вимірювального приладу.

Процес вимірювання визначається як процедура порівняння об’єктів за певними показниками (параметрами) або їх ознаками.

До цього визначення включені три поняття:

об’єкти,
показники,
процедура порівняння.
Об’єктами порівняння можуть бути: предмети, явища, події, рішення тощо

Як показники порівняння об’єктів використовуються: просторові, тимчасові, фізичні, соціологічні, психологічні та інші властивості і характеристики об’єктів порівняння.

Процедура порівняння включає: визначення відносин між об’єктами, способи їх порівняння.

...
ПОДІЛИТИСЯ: