Вимірність і міра в економіці

Практичні завдання аналізу, прогнозування або програмування економічного життя країни, її фірм або системи галузей постійно ставили перед вченими-економістами деякі загальні для всіх них завдання, в тому числі вимірювання, визначення міри, вибір шкал для вимірювання і порівняння.

У наукових працях В.В. Леонтьєва є багато практично корисних і теоретично фундаментально обґрунтованих рекомендацій по методології, методам і процедурам вимірювань.

У книзі «Економічні есе», в статті «Проблеми якості і кількості в економіці» в числі інших теоретичних питань економічної науки він аналізував погляди і наукові підходи щодо можливості-неможливості вимірювання корисності товару. Зокрема, він розглянув доводи економістів, які пропонували застосовувати порядкові шкали для вибору і порівняння корисностей.

...
ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Поняття влади