Управління – поєднання теорії і мистецтва

Наукові основи управління являють собою систему наукових знань про управління виробництвом, утворюючи теоретичний і методологічний фундамент керівництва виробництвом.

Наукове управління характеризується нерозривним поєднанням теорії управління та мистецтва управління. Теорія управління відображає закономірності в системі управління.

Мистецтво управління в певній мірі носить суб’єктивний характер і відображає накопичений досвід, практику вирішення різних господарських проблем, висловлює творчий початок в діяльності працівників управління.

...
ПОДІЛИТИСЯ: