Теорія вимірів в системі інструментарію економічної науки

У книзі «Теорія і практика прийняття рішень» Л.Г. Евланова представлені фундаментальні основи теорії вимірювання економічних показників і параметрів. Вміщені відомості про інструментальні засоби дозволяють здійснювати вимірювання економічних процесів. (Праці Л.Г. Евланова в цій області мають мало аналогів в економічній науці, особливо в тій її частині, яка інтегрує тезаурус економічних вимірників.)

Зокрема, успішно застосовувалася стосовно до процесів управління та особливо прийняття рішень, спеціальна система вимірників. Цей вимірювальний інструментарій використаний стосовно до процесів управління та конкретно – до вимірювань при формуванні рішень.

Евланова Л.Г. встановлено, що в процесі прийняття рішень особа, яка приймає рішення, і експерти формують ситуації, мети, обмеження, варіанти рішень і проводять виміри їх характеристики. Ці вимірювання можуть носити кількісний або якісний характер і можуть бути об’єктивними чи суб’єктивними.

Об’єктивність якісних і кількісних характеристик вимірюється відповідними приладами, дія яких заснована на використанні фізичних законів.

...
ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Зміни в попиті