Теорія раціональних очікувань

Головним ідеологом теорії раціональних очікувань є Роберт Лукас (нар. у 1937 р.). Спочатку теорія раціональних очікувань вважалася одним з відгалужень монетаризму. Але завдяки роботам Р. Лукаса вона отримала самостійність, перетворившись на досить авторитетне напрямок неоконсерватизму.
Теорія раціональних очікувань виходить з наступних фундаментальних положень.

1. Економіка повинна постійно функціонувати на основі ринкового саморегулювання. В результаті цього ринки будуть знаходитися в стані рівноваги між попитом і пропозицією, яке досягається шляхом відповідної зміни цін.

2. Господарські агенти гнучко реагують на зміну кон’юнктури, діючи відповідно до принципів оптимізації, орієнтуючись на реальні економічні результати.

3. Кризи є результатом помилок економічних суб’єктів протягом короткострокового періоду. Відбувається це із-за неякісної економічної інформації, яка заважає суб’єктам правильно оцінити кон’юнктуру і розробити реальні прогнози. Часто таке трапляється і в силу непередбачуваності державної політики.

Р. Лукас і його прихильники виділяють два види очікувань господарських суб’єктів:

1) адаптивні очікування виробляються відносно теперішнього часу з урахуванням помилок минулого;
2) раціональні очікування виробляються щодо майбутніх подій на основі інформації про сучасний стан економіки.

Перевага віддається раціональним очікуванням, оскільки вважається, що адаптивні очікування неминуче тягнуть за собою помилки в прогнозах і це негативно позначається на результаті господарської діяльності. Р. Лукас і його прихильники у своїй теорії виходять з того, що господарські суб’єкти розуміють, як функціонує економіка. Вони сприймають економічну інформацію і формують раціональні очікування. На основі чого господарські суб’єкти оптимальним чином виробляють свою поведінку в майбутньому. Дані передумови призводять до наступного основного висновку. Так як люди ведуть себе раціонально, то вони можуть звести нанівець дію грошової та фіскальної політики. Тому ця політика може і не дати відповідних результатів. Доводилося дане припущення наступними прикладами. Наприклад, при грошовій політиці господарські суб’єкти, зіткнувшись із збільшенням кількості грошей в обігу, спочатку на це реагують так, немов вони стали багатшими. Але, переконавшись, що збагачення не відбулося через зростання цін, реакція їх стає іншою. Робітники починають вимагати збільшення зарплати, підприємці підвищують ціни, банки піднімають відсоток. В результаті зростання грошової маси не приводить до підйому виробництва, а викликає лише підвищення цін. При фіскальній політиці підприємці, зіткнувшись зі зниженням податків, не стануть поспішати зі збільшенням інвестицій. Вони будуть очікувати нового зниження податків. Тому бажаного економічного зростання може не бути.

Для нормального економічного розвитку, теорії раціональних очікувань необхідно наступне.

1. Забезпечити стабільність цін.
2. Визначити щорічне збільшення кількості грошей в обігу і суворо дотримуватися даної величини.
3. Встановити конкретний розмір податків, який дозволяв би в середньому балансувати державний бюджет.
4. Звести ділову активність держави до мінімуму. Це забезпечить стабільні, передбачувані умови для функціонування приватного капіталу.

Теорія раціональних очікувань піддається критиці з-за песимістичного ставлення до економічної політики держави, твердження про можливості господарюючих суб’єктів добре розбиратися в складній механіці функціонування ринку. Зокрема, при аналізі американським економістом М. Ловелом результатів одного з обстежень короткострокових очікувань підприємців, проведеного Міністерством торгівлі США, з’ясувалося, що отримані дані свідчать скоріше проти цієї теорії, що підтверджують її. Вони, по суті, показали неможливість повного використання економічними агентами наявною інформацією, свідчили про наявність систематичних відхилень, пов’язаних із здійсненням умов раціональності.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Чи варто брати кредит?