Свобода економічної діяльності

Економічна свобода поняття однозначне, так як в кожній країні або державі вона означає щось своє, переважно на схожі з іншими державами.

Економічна свобода безпосередньо залежить від законодавства країни, причому не тільки економічного, але і політичного і оціального.

У кожній державі законодавство своє, відповідно, і свобода всюди трактується по своєму.

Економічна свобода формується державою, переслідуючи різні цілі і вирішуючи найрізноманітніші завдання.

Всі ознаки і принципи економічної свободи відповідають загальному поведінки всередині ринкової системи, яка діє всередині держави. Економічна свобода в цілому характеризує ринкові та економічні відносини, також треба зауважити, що вони можуть змінюватися в залежності від зміни економічної системи.

Економічна свобода громадян в кожній країні повинна захищатися, а також повинні існувати органи, здатні відстоювати інтереси людей в питаннях економіки і фінансів.

На захист громадян в питаннях економічної свободи встають безліч державних органів в найрізноманітніших галузях економіки.

На сьогоднішній день власність є основним локомотивом економічних відносин, а все тому, що в сучасних ринкових відносинах приватна власність – це вільне економічне явище, тобто кожен громадянин нашої країни має повне право купувати і розпоряджатися своїм майном, що не обмежує його свободу.

Економічна свобода власності – це важливий крок економічної політики нашої держави, він зміг сформувати нові тенденції в розвитку економічних і виробничих відносин, давши можливість розвиватися ринку і окремо взятому громадянину.

Також економічна свобода сприяє формуванню сприятливого економічного атмосфери на ринку, покращує економіку країни. Вона дозволяє громадянам самостійно підвищувати свій комфорт і рівень життя всередині держави, так як кожен сам може регулювати і поповнювати свої фінанси.

Основні поняття економічної свободи

Термін «свобода» зрозумілий майже кожному з нас, причому, кожен розуміє її по – своєму. Все складніше йде справа з поняття «економічної свободи», так як цей термін носить вже більш професійний характер і доступний для розуміння не кожному громадянину суспільства.

Економічна свобода – це форма ведення економічної діяльності, при якій підприємець або господарюючий суб’єкт може самостійно (повно або частково) вибирати форму власності, напрямки діяльності і т.д.

Економічна свобода в різних країнах, а також в різні часи була різна. Які – то часи давали велику свободу (наприклад, сучасна демократія в Росії або інших демократичних країнах), інші меншу свободу (наприклад, часи СРСР або царські часи).

Від економічної свободи залежить в цілому розвиток економічного сектора в країні. Якщо підприємець може самостійно, без перешкод вибирати форму власності, сам вибирати форму ведення податкового і бухгалтерського обліку, не обмежений у виборі торговельних напрямків і т.д., то це буде позитивним чином впливати на його особисту і загальну економічну обстановку на ринку тієї чи іншої країни.

Теорії економічної свободи

Про важливість економічної свободи згадував у своїх навчаннях і трактах Адам Смітт, який говорив, що саме свобода економічної діяльності дає можливість процвітання благополуччя країни і народу, де важливими умовами для цього стають:

  • Правильне і логічне законодавство країни;
  • Грамотна і продумана податкова система, яка не обтяжує податками «бідне» населення країни;
  • Правильні основоположні компоненти вільної господарської діяльності учасників економічних відносин.

Ці три основних правила покладені в основу грамотного благополучного побудови економіки країни, де жителі матимуть можливості на процвітання і комфортне існування.

Свобода економічної діяльності: сутність
Під свободою економічної діяльності найчастіше мають на увазі свободу підприємницької діяльності, що зокрема означає, що підприємець має право сам вибирати:

  • Що йому робити (товар і напрямок товарної політики і товарного асортименту);
  • Де і як торгувати, тобто стаціонарне місце торгівлі або пересувне або без офісу (віддалено через інтернет);
  • Як вести ощадні або накопичувальні вклади, підприємець вибирає для себе сам форму і способи накопичення в бізнесі, через загальну систему вкладів або самостійну;
  • Як і у що інвестувати капітал і накопичені гроші або активи. В даному випадку підприємець самостійно вирішує і вибирає шляхи розвитку бізнесу, куди вкладати капітал (у розвиток бізнесу або в новий напрямок діяльності і т.д.);
  • Як вести зовнішньоторговельну діяльність. Єдине, в даному випадку законодавство має чіткі обмеження, але право вибору і прийняття рішення залишається за підприємцем і т.д.

На сьогоднішній день розвиток підприємницької діяльності безпосередньо залежить від панівних на ринку економічних відносин, ніж вони ефективніше, тим ефективніше підприємництво.

Ефективна ринкова економіка – це такий тип ринку, при якому підприємець має повну свободу вибору у виробництві товару і його обслуговування, а покупець, в свою чергу, має повне право вибору і покупки цього товару на даному ринку.

В умовах ефективного ринку підприємницька діяльність починає активно розвиватися і «рухатися вперед», що дає безсумнівні переваги не тільки самому підприємцю, але і споживачеві товар чи послугу, а також розвитку здорових конкурентних відносин на ринку.

Таким чином, свобода економічної діяльності – це хороший спосіб розвитку ринкової структури і економічних відносин всередині неї. Дана свобода дозволяє налагодити підприємницьку діяльність, оздоровити її і зробити більш ефективною.

 

ПОДІЛИТИСЯ: