Структура і види міжнародних фінансів

Організація міжнародних фінансів

Відмінність міжнародних фінансів від фінансів держави, а також фірм і домогосподарств складається в їхньому уявленні безліччю суб’єктів, тобто спочатку вони є багатосуб’єктною категорією. Дана особливість говорить про те, що немає єдиного світового фонду фінансових ресурсів, який бал б зосереджений в певному місці і перебував у власності окремого суб’єкта світових економічних відносин. Переважно міжнародні фінанси знаходяться в обігу, утворюючи тим самим світовий фінансовий ринок (МФР).

Однак не всі елементи міжнародних фінансів звертаються в МФР. Таким елементом є фінансова допомога, яка хоча і надається, враховуючи положення її реципієнтів на ринку, але не залежно від законів попиту і пропозиції, а в умовах дотримання реципієнтами окремих економічних положень.

Складають міжнародні фінанси публічні та приватні фінансові ресурси. До суб’єктів публічних відносяться особи, які такими визнані з дотриманням норм міжнародного права. Ними є: суверенні держави, народи і нації, які відстоюють державну самостійність, міждержавні об’єднання і т.п. До основних суб’єктів світових приватних фінансів відносяться національні та зарубіжні фізичні, а також юридичні особи країни і утворені ними організації.

Представниками міжнародних фінансових організацій є:

 • Банк міжнародних розрахунків;
 • Міжнародний валютний фонд;
 • Міжнародний банк реконструкції та розвитку;
 • регіональні банки розвитку.

Структура міжнародних фінансів

У структурі фінансів міжнародного рівня виділяються фінансова допомога, золотовалютні резерви, а також світовий ринок фінансів. Охарактеризуємо кожен з цих елементів.

Іноземні держави та міжнародні організації надають фінансову підтримку нужденних країн. Допомога може бути технічної, тобто у вигляді надання послуг, і гуманітарної: поставки продовольчих товарів, медикаментів, предметів першої необхідності. Надання допомоги у вигляді поставок озброєння називається військової.

Щоб розрізняти фінансову допомогу і комерційні позики, кредити і позики, застосовується термін «грант-елемент», що представляє показник, який використовується для обчислення рівня пільг при запозиченні. Він показує, яка частина платежів при погашенні заборгованості буде недоотримано кредитором при наданні позики, оскільки подібна допомога характеризується наявністю найбільш пільгових умов. Фінансову допомогу складають такі позики, грант-елемент яких не менше 25%. Позики безповоротного характеру є просто грантами.

Метою фінансової допомоги є підтримка нужденних країн, однак, в цих умовах їх економічна політика узгоджується з надавачами таку допомогу.

Золотовалютними резервами або міжнародними резервами є зовнішні активи з високим рівнем ліквідності, які виражаються в іноземній валюті і золоті, що перебувають під контролем органів держави, область діяльності яких – грошово-кредитне регулювання, і в будь-який момент часу можуть застосовуватися для фінансування дефіциту державного платіжного балансу, інтервенцій на ринках валюти, які впливають на національний валютний курс. Золотовалютні резерви поділяються на офіційні і приватні.

Золотовалютні резерви являють собою ту категорію фінансових активів країни, яка в звичайних випадках не втягується в бюджетну сферу. Характеризують золотовалютні резерви наступні фактори:

Дані резерви є національними високоліквідними, що відносяться до ключових інструментів державного регулювання міжнародних потоків фінансових коштів;
Обсяг золотовалютного резерву характеризує міцність фінансового становища держави;
Є важливою складовою діючої системи підтримки стабільності національної валюти;
Виступають гарантом виконання державою фінансових зобов’язань міжнародного рівня.
Третім елементом структури міжнародних фінансів є міжнародний фінансовий ринок. Даний тип ринку функціонально поділяється на окремі ринки, на яких також можуть виділятися різні галузі:

 • Ринок валюти;
 • Ринок деривативів;
 • Ринок послуг страхування;
 • Ринок акцій;
 • Кредитний ринок.

Межі між цими видами ринків відрізняються розмитістю і наявністю можливості переміщення окремої частини міжнародних фінансових ресурсів з одного сегмента в інший. Даний факт є причиною взаємозв’язку між курсами валют, відсотками банків і курсами цінних паперів в різних державах. Це стає приводом до глобалізації світових фінансових і ресурсів і впливу фінансових потрясінь в окремих регіонах на все світове фінансове господарство.

Таким чином, складний характер структури міжнародних фінансів говорить про те, що даний фінанси надають багатосторонню вплив на діяльність економіки світу в цілому, а також на окремі її складові частини.

Міжнародні фінанси можуть бути:

 • Приватними і офіційними. Приватні фінанси складають власні грошові ресурси і позики, які надаються кредитними організаціями. Офіційними фінансами є фінансові ресурси зарубіжних структур і міжнародних об’єднань, які надаються на пільгових, що не залежать від ринку, умовах.
 • Кредитними і некредитні. Кредитні кошти надаються на певний термін для отримання вигоди. Некредитні виражаються в інвестиціях, які здійснюються в більшій мірі транснаціональними корпораціями.
 • Ринковими і неринковими. Ринкові фінанси звертаються на міжнародних фінансових ринках, неринкові – вивезені в іноземні держави в формі прямих інвестицій, не торгуються і не надходять на ринок.
ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Ознаки і закони ринку