Поняття «економічна термінологія»

«Термін» (від лат. Terminus) означає межа, границя. Основна функція економічного терміна полягає в тому, щоб точно назвати, позначити деяке поняття, категорію або інструментарій.

Сукупність економічних термінів означає: «економічна, термінологія».

На думку К. Маркса, «мова є безпосередня дійсність думки». Він служить засобом вираження самої думки. Отже, термінологія економічної науки є її істотним елементом, без якого наука просто не може функціонувати як особлива форма людської діяльності.

Засвоєння, розуміння термінології – обов’язкова умова придбання спеціальної професійної освіти. Висококваліфікованого економіста завжди відрізняє культура професійного мовлення: це не тільки грамотне володіння літературною мовою, але також широкі і глибокі знання термінології.

Видатний французький вчений, філософ Р. Декарт одного разу сказав: «Уточнюйте значення слів, і Ви позбавите світ від половини його помилок». Пряме відношення має цей вислів до професійного мови економістів. Адже вони володіють найбагатшою, складної, найбільш розгалуженою і різноманітною термінологією, коріння якої сягають в далеке минуле світової науки, за часів Стародавньої Греції та Стародавнього Риму.

ПОДІЛИТИСЯ: