Погляди на економіку Володимира Ілліча Леніна

Найвідомішим російським марксистом був Володимир Ілліч Ленін (1870-1924). З усього великого ленінського спадщини ми розглянемо тільки його теорію імперіалізму. Вона була викладена у працях «Про гасло Сполучених Штатів Європи» (1915), «Імперіалізм, як вища стадія капіталізму» (1916), «Імперіалізм і розкол соціалізму» (1916). Справа в тому, що в кінці XIX століття в економіці виникли нові явища. Ці нові явища стали об’єктом економічних досліджень. На основі цього і була створена ленінська теорія імперіалізму.

Згідно в. І. Леніну, імперіалізм являє собою вищу стадію розвитку капіталізму. Він характеризується 5-ма основними рисами.

1. Концентрація виробництва, яка привела до утворення монополій. Дійсно, в кінці XIX століття з’явилися капіталомісткі галузі, в яких виробництво зосереджувалась лише на декількох підприємствах. В результаті вони почали об’єднуватися в різні види монополій (картелі, синдикати, трести і т. д.)

2. Утворення фінансового капіталу на основі злиття промислового та банківського капіталу. Тут в. І. Ленін прагнув підкреслити виникнення тісних зв’язків між великими промисловими підприємствами і банками.

3. Більшого значення набуває вивіз капіталу в інші країни порівняно з експортом товарів.

4. Утворення міжнародних монополій. В кінці XIX — початку XX століття стали виникати міжнародні монополії, які входили підприємства різних країн. Правда, ці міжнародні монополії проіснували до Другої світової війни, а потім розпалися. Замість них виникли транснаціональні компанії. Це компанії окремої країни, мають численні філії в зарубіжних країнах.

5. Територіальний розділ світу між державами і боротьба за його переділ. В цей період був закінчений захоплення колоній. Світ виявився поділеним між низкою країн. В результаті неминучою стала боротьба за його переділ. Все це призвело пізніше до Першої світової війні.

Історичне місце імперіалізму. Воно, по в. І. Леніну, полягає в наступному.

1. Імперіалізм — це монополістичний капіталізм. Панування монополій, передусім, характеризує цю стадію розвитку капіталістичного способу виробництва.

2. Імперіалізм — це паразитичний, загниваючий капіталізм. Виявляється це в наступному:

а) монополії стримують розвиток науково-технічного прогресу шляхом підриву конкуренції;
б) відбувається зростання класу рантьє, тобто осіб, які живуть за рахунок одержання відсотків і дивідендів;
в) здійснюється підкуп буржуазією верхівки робітничого класу, яка вносить розлад у робітничий рух, боротьбу пролетаріату за соціалістичну революцію.

3. Імперіалізм — це умираючий капіталізм. На зміну йому неминуче має прийти соціалізм. При цьому в. І. Ленін виходив з нерівномірності розвитку капіталізму на імперіалістичній стадії. В результаті нерівномірного розвитку неоднаково будуть складатися необхідні передумови для перемоги соціалістичної революції. Тому соціалізм спочатку повинен перемогти лише в одній або в кількох країнах. Потім, по мірі дозрівання необхідних умов, по шляху соціалізму повинні піти інші держави.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Типи державної власності