Поділ праці в управлінні

Самою очевидною характеристикою організації є поділ праці. Якщо принаймні дві людини працюють разом для досягнення однієї мети, вони повинні ділити роботу між собою.

Одна з форм поділу управлінської праці носить горизонтальний характер: розміщення керівників на чолі окремих підрозділів.

Вертикальний розподіл праці призводить до формування рівнів управління по вертикалі (на прикладі військової організації, а також в організації бізнесу).

З назви посад не слід, що подібні посади прямо порівняти в різних організаціях. У бізнесі рівнів управління менше, ніж в інших організаціях.

...
ПОДІЛИТИСЯ: