Пайові фонди. Пайові інвестиційні фонди

З переходом країни на ринкову економіку стали з’являтися пайові інвестиційні фонди, які створюються з метою отримання доходу на активи, які об’єднуються в фонди з подальшим розподілом між пайовиками конкретної величини прибутку.

Пайові фонди являють собою майновий комплекс, який не передбачає формування юридичної особи, який управляється спеціальної компанією, завдання якої підвищувати вартість фондового майна. ПІФ утворюється з коштів пайовиків (інвесторів), і кожному з них належить певна кількість паїв. Пай є цінним іменну папір, яка стає фактично посвідченням пайовика, що забезпечує йому володіння певною частиною ПІФ. Іншими словами, пай інвестора гарантує йому можливість отримувати грошові кошти з інвестиційного пайового фонду, орієнтуючись на величину свого паю. Пай кожному власнику надає права однакові за обсягом. Ці права враховуються в спеціальному реєстрі, який ведеться незалежною компанією.

В даний час пайові інвестиційні фонди по інвестиційним напрямками прийнято поділяти на кілька різних видів – це фонди фондів, кредитні фонди, рентні фонди, хедж-фонди, фонди товарного ринку, фонди прямих інвестицій, венчурні фонди, фонди нерухомості, іпотечні, індексні, фонди грошового ринку, змішаних інвестицій, облігацій, акцій.

Найнадійнішими і найменш схильними до ризику визнаються зараз облігаційні пайові фонди, що обумовлено стабільністю вартості облігацій. Фонди акцій, навпаки, вважаються ризиковими, але вони в той же час найбільш прибуткові за своїми потенційними можливостями. Змішаний ПІФ – це фонд, в якому ризик і прибутковість варіюються, а величина цієї варіабельності залежить від того, які папери в ньому переважають.

Є багато типів ПІФ, в залежності від того, в яких пропорціях організація, що управляє фондом, вкладає паї в різні інструменти фінансового плану – в кошти на банківських рахунках, в корпоративні, муніципальні або державні облігації, в акції. Безпосередньо склад портфеля інвестицій вказується в правилах фонду.

Також всі пайові інвестиційні фонди розрізняються за часом покупки або продажу паїв. Бувають закриті пайові фонди, інтервальні і відкриті. Закритий ПІФ передбачає, що паї продаються при утворенні фонду, а викуп паїв зазвичай неможливий до закриття фонду. Інвестор має можливість реалізувати паї на вторинному ринку, але цей процес досить складний. Такі ПІФ формуються для обмеженого кола інвесторів, і сторонні пайовики дуже рідко можуть прийняти в них участь. Інтервальні пайові фонди відкриваються для продажу і покупки паїв в конкретно визначені терміни. Ці терміни встановлюються фондовими правилами, при цьому покупка або продаж паїв повинна здійснюватися не рідше, ніж один раз протягом року. Відкриті пайові інвестиційні фонди продають і викуповують паї в кожен день, який є робочим.

Відкриті пайові фонди зобов’язані свої активи тримати тільки в формах з високою ліквідністю. Такими активами визнаються банківські рахунки, цінні папери зарубіжних країн, облігації та акції іноземних організацій, облігації та акції акціонерних товариств Російської Федерації, цінні муніципальні папери, цінні державні папери. Варто зазначити, що вкладення в банківські рахунки, облігації та акції російських і іноземних компаній не можуть перевищувати величини 20% вартості всіх фондових активів.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Витрати. Закон Енгеля