Економіка

Доповідь про гроші

0 коментарів

Ще в старі часи людині було потрібно відокремити «своє» від «чужого». Виробляючи будь-яку матеріальну цінність, люди вкладали свою працю. Продуктами праці, товарами, люди обмінювалися.

Товар - це продукт праці, який...

Формула вибірки - проста

0 коментарів

Наведена нижче формула для розрахунку обсягу вибірки використовується в тих випадках, коли опитуваним (респондентам) задається тільки одне питання, на який існує тільки два варіанти відповіді. Наприклад, «Так» і «Ні»; «Користуюся»...

Ємність ринку - метод індексу дослідної панелі

0 коментарів

Для визначення ємності ринку використовується велика кількість методів та інструментів, вибір яких залежить від цілей компанії проводить дослідження і специфіки ринку. Один з подібних методів - розрахунок місткості ринку на...

Фактори виробництва і факторний дохід

0 коментарів

Діяльність будь-яких організацій і особистих господарств заснована на використанні так званих факторів виробництва. Щоб виробити і реалізувати (продати) товар необхідний цілий комплекс умов, предметів, засобів. Тобто, необхідні фактори виробництва. У...

Ємність ринку - виробничий метод

0 коментарів

Ще один метод визначення ємності ринку носить назву виробничого методу. Втім, назва «виробничий метод» швидше за сленг економістів. У науковій літературі цей спосіб розрахунку ємності ринку зустрічається під назвою «метод,...

Медіана в статистиці

0 коментарів

В статистичних дослідженнях досить широко застосовуються середні величини. Їх перебування дозволяє виявити типове значення ознаки досліджуваної сукупності. Наприклад, типовий рівень доходів покупців або вік більшості клієнтів компанії. При цьому обчислення,...

Ємність ринку - на основі норми споживання

0 коментарів

Одна з найпростіших і досить універсальних методик розрахунку ємності ринку - на основі споживчого принципу. Або інакше розрахунок місткості ринку на основі норми споживання. Як зрозуміло з назви обчислення можливого...

Частка ринку - доповідь

0 коментарів

Один з основних показників, що застосовується при оцінці конкурентоспроможності компаній - частка ринку. Це простий, але об'єктивний показник ефективності роботи фірми. Може бути так, що на перший погляд компанія розвивається...

Філіп Котлер - засновник сучасного маркетингу

0 коментарів

Навряд чи знайдеться на сьогоднішній день людина, яка зробила для розвитку маркетингу, як науки, більше ніж Філіп Котлер (Philip Kotler). Мабуть, не буде перебільшенням сказати, що без Ф. Котлера не...

Види інфляції за причинами

0 коментарів

Всі випадки інфляції можна класифікувати за рядом ознак:

1. По механізму виникнення:

а) інфляція попиту - породжується надлишком сукупного попиту в порівнянні з реальним обсягом виробництва (дефіцит товару).

б) інфляція...