Економіка

Економічні погляди Жана Батиста Сея

0 коментарів

Найбільш відомим дослідником навчань Сміта у Франції Жан Батист Сей (1767-1832). Головними роботами Ж. Б. Сея «Трактат політичної економії, або простий виклад способу, яким утворюються, розподіляються і споживаються багатства» (1803)...

Економічні погляди Давида Рікардо

0 коментарів

Англійський економіст Давид Рікардо (1771-1823) вніс величезний внесок у розвиток класичної політичної економії, так як саме в його працях політична економія набула риси науки як системи знань про економічному базисі...

Теорія Адама Сміта

0 коментарів

Теорія А. Сміта Становлення класичної економічної школи пов'язане з іменем видатного англійського вченого Адама Сміта (1723-1790). Саме А. Сміт розробив і представив економічну картину суспільства як систему. Основним його твором...

Економічні погляди У. Петті

0 коментарів

Родоначальником класичної економічної школи вважається англієць Уільяма Петті (1623-1687). У Петті належать такі праці, як «Трактат про податки і збори» (1662), «Слово мудрим» (1664), «Різне про гроші» (1682). На відміну...

Класична економічна школа

0 коментарів

Операції з цінними паперами передбачають визначення та відшкодування двох основних банківських ризиків: ринкового і кредитного.

Основним є ринковий ризик, який відображає процентний, фондовий і валютний ризики по цінних паперах.

Процентний...

Економічні погляди фізіократів

0 коментарів

Фізіократи — це школа французьких економістів другої половини XVIII ст., яка виступила з критикою меркантилістичних концепцій. Слово «фізіократи» веде своє походження від двох латинських слів — «физиос» (природа і «кратос»...

Економічна концепція меркантилізму

0 коментарів

Активізація економічного життя в європейських країнах у XV ст. призводить до того, що множаться торговельні зв'язки, торговий оборот стимулює розвиток промисловості, розвивається кораблебудування. У XV столітті цей процес набуває нову...

Економічна думка в епоху Середньовіччя

0 коментарів

Економічна думка Середньовіччя розвивалася під впливом процесів, пов'язаних зі становленням феодалізму. Однією з центральних проблем у ній було обґрунтування монополії кріпосників на землю. Працю кріпосного селянина був більш продуктивним, ніж...

Економічна думка Стародавнього Китаю

0 коментарів

Економічна думка Стародавнього Китаю виявилася найбільш зрілою в історії Стародавнього Сходу. Центральна фігура в старокитайської економічної думки — Конфуцій (551-479 років рр. до н. е.), автор роботи «Бесіди і судження»....

Економічна думка Стародавньої Індії

0 коментарів

Економічна думка у Стародавній Індії виникла в IV-III ст. до н. е. Вона представлена збірником древніх молитов під назвою «Веди», законами Ману та трактатом – «Артхашастра». У «Ведах» відбилися економічні...