Економіка

Інформаційні системи економічного аналізу

0 коментарів
Поняття системи та інформації

Всі економічні об'єкти можна вважати системами складного, динамічного і керованого характеру.

Система являє собою упорядковану сукупність різнорідних частин (елементів), які взаємодіють між собою і з зовнішнім...

Безробіття в економічній теорії

0 коментарів
Поняття безробіття

Безробіття в економічній теорії вважається одним з ознак макроекономічної нестабільності.

Безробіття являє собою стан, при якому працездатне населення шукає, але не здатне відшукати роботу.

При цьому населення держави...

Математичні методи економічного аналізу

0 коментарів
Поняття математичних методів економічного аналізу

При аналітичному вивченні діяльності підприємства використовуються математичні методи дослідження. Дані методи дозволяють розширити вивчення факторів, що впливають на господарську діяльність організації, що в свою чергу...

Монопольне ціноутворення

0 коментарів
Поняття монопольного ціноутворення

Монопольне ціноутворення - це визначення цін на товари компаніями-монополістами.

Відмінною рисою монопольного ціноутворення, є те, що ціни встановлюються на такі товари, аналогів яким, як правило, немає. В...

Проблеми економетрики

0 коментарів
Проблема специфікації економетричної моделі

Проблема специфікації економетричної моделі передбачає визначення:

кінцевої мети моделювання; набору ендогенних і екзогенних змінних; складу і структури системи рівнянь, набору змінних; первинних обмежень стохастичних складових.

Специфікація...

Економетрика: завдання і цілі

0 коментарів
Поняття економетрики

Економетрика в широкому розумінні являє собою сукупність різних економічних досліджень, що проводяться з використанням математичних методів.

Поряд з економіко-математичними дослідженнями економетрія охоплює також всі сфери застосування математичних методів...

Економічний аналіз господарської діяльності — функції і цілі

0 коментарів
Поняття економічного аналізу

Економічний аналіз є наукою, яка включає в себе сукупність спеціальних знань, заснованих на законах розвитку і дії систем. Ці закони спрямовані на пізнання методологій оцінки, діагностик і...

Економічний аналіз торговельної діяльності

0 коментарів
Характеристика економічного аналізу торгової діяльності

Основна мета аналізу діяльності торговельної діяльності організації - пошук резервів підвищення ефективності торгової діяльності.

Завданнями економічного аналізу торгової діяльності суб'єктів економічних відносин є:

розгляд структури...

Моделі ринкової економіки

0 коментарів
Сутність економічної системи

Існування людини зумовлюється ступенем задоволення його потреб. З моменту виділення людини зі світу дикої природи, тобто з моменту прояву свідомості, людина для задоволення своїх потреб повинен був...

Етапи розвитку економічної теорії як науки

0 коментарів

Економіка, будучи органічною частиною людського життя, супроводжує суспільство протягом всієї його історії. Зародження економіки як науки відбулося ще в стародавні часи.

Донаучний етап

Свідоцтва про вишукуваннях людей давнини про предмет...