Економіка

Поняття «гомоморфізм»

0 коментарів
Умова взаємної однозначності відображення є в ряді випадків занадто жорстким і не завжди необхідним. Якщо усунути цю умову з попереднього визначення, то можна отримати поняттям «гомоморфизма». Таким чином, вимір являє...

Відношення еквівалентності

0 коментарів
Використовуючи властивості двомісних відносин, можна визначити ставлення еквівалентності, суворого порядку і несуворого порядку. Наявність властивостей безпосередньо є ознакою для визначення типу відносин. Ставленням еквівалентності називається рефлексивне, симетричне і транзитивне відношення....

Властивості двомісних відносин

0 коментарів
Двомісні відносини можуть бути повними і неповними. Повним, або досконалим, лінійним вважається таке ставлення, в якому всі об'єкти можна порівняти між собою. Неповним, недосконалим, частковим, або нелінійним, вважають ставлення, в...

Основні положення теорії вимірювань

0 коментарів
Вимірювання визначається як процедура порівняння об'єктів за певними показниками або ознаками - так виглядає загальне формулювання цього поняття. До цього визначення включені три поняття: об'єкти, показники і процедура порівняння. Об'єктами...

Інструментарій суб'єктивних вимірів

0 коментарів
Суб'єктивні вимірювання проводяться людиною, що виконує роль «вимірювального приладу». Отже, при суб'єктивному вимірі на його результат впливає психологія мислення людини. У психології ведуться дослідження в області суб'єктивних вимірів, з двоякою...

Теорія вимірів в системі інструментарію економічної науки

0 коментарів
У книзі «Теорія і практика прийняття рішень» Л.Г. Евланова представлені фундаментальні основи теорії вимірювання економічних показників і параметрів. Вміщені відомості про інструментальні засоби дозволяють здійснювати вимірювання економічних процесів. (Праці Л.Г....

Вимірювання економічних процесів, об'єктів і систем

0 коментарів
Сучасна система економічних вимірів міститься в книзі Л.Г. Евланова «Теорія і практика прийняття рішень» (1984 г.), в тому числі: елементи теорії вимірювань; шкали вимірювань; методи суб'єктивних вимірів; узгодження кількісних і...

Засоби вимірювання як елемент процесу вимірювання

0 коментарів
В описі методів і складу експериментальної науки виявляється необхідним формувати модель, елементами якої є: діяльність дослідника, засоби пізнання і предмети пізнання. Дослідник в процесі наукового пізнання здійснює пізнавальну діяльність, яка...

Вимірювання суспільних явищ

0 коментарів
Іван Петрович Суслов один з небагатьох національних вчених-економістів значну частину своїх наукових досліджень присвятив основним проблемам розвитку теорії вимірювань. У монографії «Методологія економічного дослідження» (1983 р) серед інших проблем їм...

Вимірність і міра в економіці

0 коментарів
Практичні завдання аналізу, прогнозування або програмування економічного життя країни, її фірм або системи галузей постійно ставили перед вченими-економістами деякі загальні для всіх них завдання, в тому числі вимірювання, визначення міри,...