Економіка

Ринок праці та заробітна плата - доповідь

0 коментарів

Сьогодні існує безліч підходів до поняття ринку праці. Відповідно і визначень цього поняття - безліч. Деякі з них наведені нижче.

Ринок праці - механізм саморегулювання попиту на працю і її...

Чиста (абсолютна) монополія - доповідь

0 коментарів

Ринок чистої монополії (англ. «Monopoly») - характеризується наявністю на ринку одного-єдиного продавця унікального (не має близьких замінників) товару.

Абсолютна або чиста монополія - ​​повна протилежність досконалої конкуренції. Монополія - ​​це...

Олігополія - доповідь

0 коментарів

Ринок олігополії (англ. «Oligopoly») - характеризується наявністю на ринку невеликого числа великих продавців, товар яких може бути як однорідним, так і диференційованим.

Вхід на олігополістичнихринок скрутний, вхідні бар'єри дуже високі....

Монополістична конкуренція - доповідь

0 коментарів

Ринок монополістичної конкуренції (англ. «Monopolistic competition») - характеризується великою кількістю продавців, що пропонують різноманітний (диференційований) товар.

В умовах монополістичної конкуренції вхід на ринок достатньою вільний, бар'єри є, але вони відносно...

Досконала (чиста, вільна) конкуренція

0 коментарів

Ринок досконалої конкуренції (англ. «Perfect competition») - характеризується наявністю безлічі продавців пропонують однорідний товар, при вільному ціноутворенні.

Тобто на ринку діє багато фірм пропонують однорідну продукцію, і кожна фірма-продавець, сама...

Поняття і типи ринкових структур

0 коментарів

Ринкова структура - комбінація характерних галузевих ознак організації ринку. Кожен тип ринкової структури має ряд характерних для нього ознак, які впливають на те, як формується рівень цін, як взаємодіють продавці...

ВВП: поняття, види, методи розрахунку

0 коментарів

Валовий внутрішній продукт (англ. «Gross Domestic Product», GDP) - ринкова вартість усіх кінцевих товарів (продукції, послуг, робіт) вироблених на території держави за рік.

Кінцевий продукт - товар, призначений для безпосереднього...

Модель ділового циклу Хікс-Фріша

0 коментарів

Цікава неокейнсіанська модель ділового циклу Хікса - Фріша, що володіє суворої логічністю.

Відповідно до моделі ділового циклу Хікса-Фріша, циклічні коливання викликаються автономними інвестиціями, тобто інвестиціями в нові продукти, нові технології...

Основні властивості економічного циклу

0 коментарів

Економічні цикли дуже різноманітні, мають різною тривалістю і природою, але у більшості з них можна виділити загальні риси.

Основні властивості економічних циклів:

Вони притаманні всім країнам з ринковим типом економіки;...

Види економічних циклів

0 коментарів

Сучасній економічній науці відомо більше 1 380 різних видів ділових циклів. Найбільш часто можна зустріти класифікацію по тривалості і періодичності циклів. Відповідно до неї виділяють наступні види економічних циклів:

1....