Економіка

Аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства

0 коментарів
Визначення зовнішньоекономічної діяльності

Зовнішньоекономічна діяльність - це зовнішньоторговельна діяльність, яка спрямована на співпрацю з іноземними партнерами при підписанні двосторонніх або багатосторонніх договорів.

Зовнішньоекономічна діяльність займає одне з провідних місць в...

Аналіз ефективності праці

0 коментарів
Загальне поняття продуктивності праці

Продуктивність праці - загальний показник роботи підприємства.

Головною метою аналізу продуктивності праці - є знаходження резервів її зростання, а, значить і резервів збільшення ефективності виробництва.

Продуктивність...

Німецька модель економіки — доповідь

0 коментарів

Дана модель являє собою своєрідну модель соціально-орієнтованої ринкової економіки, в якій розширення конкурентних засад ув'язано з особливою розвиненою соціальною інфраструктурою, яка в значній мірі згладжує так звані «фіаско ринку». Іншими...

Глобальні проблеми сучасності — реферат

0 коментарів

На початку нового тисячоліття світ переживає глибинну трансформацію, яка міняє весь уклад життя людства. У сучасних умовах вже не можна говорити про ізольованості процесів, які відбуваються в різних регіонах нашої...

Лоуренс Роберт Клейн, американський економіст, лауреат Нобелівської премії

0 коментарів
Короткі біографічні відомості

Лоуренс Роберт Клейн (1920 - 2013) - американський економіст, Нобелівський лауреат.

Клейн народився в штаті Небраска в єврейській родині клерків, які працювали в овочевий лавці. Крім нього...

Томас Ман, англійський економіст, меркантиліст

0 коментарів
Короткі біографічні відомості

Томас Ман (1571-1641) - англійський економіст, прихильник ідей меркантилізму - народився в Лондоні в родині ремісників і торговців (дід займався карбуванням монет на лондонському монетному дворі, а...

Зв'язок економічного аналізу з іншими науками

0 коментарів

Економічний аналіз являє собою метод наукового дослідження, який застосовується для обробки інформації про фінансово-господарської діяльності господарюючих суб'єктів.

Економічний аналіз, виконуючи роль наукового дослідження, вимагає до себе наявність спеціальних теоритических знань...

Економічний аналіз будівельних організацій

0 коментарів
Коротко про поняття економічного аналізу

Сучасна економіка розвивається стрімкими темпами. Так само стрімко змінюється і ситуація на ринках. Це вимагає від підприємств постійного вдосконалення своєї діяльності. Велику допомогу в цьому...

Основні принципи економічної теорії

0 коментарів

Економічна теорія, як і будь-яка інша наукова система, базується на певних принципах, які наочно представлені на малюнку нижче.

Принцип обмеженості ресурсів

Дане твердження є основоположним. З нього випливає сама необхідність...

Графічні методи економічного аналізу

0 коментарів
Поняття і сутність економічного аналізу

Економічний аналіз - це одна з економічних наук, які вивчають фінансово-економічну поведінку господарюючих суб'єктів з точки зору виконуваності поточних фінансових планів, оцінки ефективності діяльності для...