Економіка

Спеціалізація визначається принципом порівняльної переваги або альтернативної вартості

0 коментарів
Принцип порівняльної переваги, тобто можливість виробляти одну і ту ж продукцію різними виробниками з різними (більшими чи меншими) витратами або альтернативними (взаємовиключними) вартостями, є умовою спеціалізації. Це відбувається в результаті...

Ринок в економіці

0 коментарів
Ринок - система, керована співвідношенням попиту покупців і пропозиції продавців. Є ще багато визначень того, що таке ринок, в тому числі: система, керована співвідношенням попиту покупців і пропозиції продавців; механізм...

Умови задоволення суб'єктивних ймовірностей

0 коментарів
Вимірювання достовірності ситуацій є відображення безлічі ситуацій на числову вісь зі збереженням відношення правдоподібності. Розподіл ймовірностей, які відповідають умові, що ймовірність однієї ситуацій більш імовірна, ніж друга ситуація, називається узгодженим...

Інструментарій вимірювання достовірності ситуацій

0 коментарів
При описі проблемної ситуації може виникнути невизначеність, обумовлена неповнотою або недостатністю інформації про умови, в яких виникла проблема. Для усунення цієї невизначеності необхідно сформулювати повну групу альтернативних ситуацій. Опис альтернативних...

Резюме використання інструментарію узгодження кількісних вимірювань з якісними

0 коментарів
Узгодження кількісних вимірювань з якісними засноване на використанні в якості апріорної інформації результатів упорядкування об'єктів, тобто вимірювання в шкалі порядку. Доповнення цієї інформації апостеріорними даними у вигляді параметра ймовірності звершення...

Особливості методики вимірювань з використанням ймовірності результату лотереї

0 коментарів
Метод вимірювання переваг в шкалі інтервалів базується на використанні результатів вимірювання в шкалі порядку. Практична значимість цього методу полягає в тому, що для вимірювання в шкалі інтервалів пропонується експерту використовувати...

Метод послідовного порівняння

0 коментарів
Послідовне порівняння являє собою комплексну процедуру вимірювання, що включає як ранжування, так і безпосередню оцінку. При послідовному порівнянні експерт виконує наступні операції: здійснює ранжування об'єктів; виробляє безпосередню оцінку об'єктів, вважаючи,...

Інструментарій матричного представлення результатів ранжирування

0 коментарів
Якщо порівняння пар об'єктів проводиться окремо за різними показниками або порівняння здійснює група експертів, то за кожним показником або експерту складається своя таблиця результатів парних порівнянь. В результаті утворюється пакет...

Метод парного порівняння

0 коментарів
Парне порівняння являє собою процедуру встановлення переваги об'єктів при порівнянні всіх можливих пар. На відміну від ранжирування, в якому здійснюється впорядкування всіх об'єктів, парне порівняння об'єктів є більш просту задачу....

Недоліки методу ранжирування

0 коментарів
Недоліком методу ранжирування є практична неможливість впорядкування великого числа об'єктів. Досвід застосування цього методу показує, що при більшій кількості об'єктів (15-20), експертам важко в побудові ранжування. Це пояснюється тим, що...