Економіка

Все про дивіденти

0 коментарів

Дивіденти- це частина від доходу будь-якого господарюючого суб'єкта (компанії, акціонерного товариства тощо), що підлягає розподілу між його учасниками (акціонерами і інвесторами). Прибуток розподіляється відповідно до частки акцій, яка знаходиться у...

Функція в методі ФВА

0 коментарів

Головним поняттям, яким оперує ФВА, є функція. Функцією визначається, яке зовнішнє вплив робить об'єкт на систему відносин. Це все те, що користувач спостерігає і чим користується безпосередньо. Методи оцінки інвестиційних...

Аналіз функціональних витрат

0 коментарів

Для більшої ефективності виробництва і отримання максимального аргументованої прибутку використовується функціонально-вартісний аналіз. Він же формує і методи оцінки ефективності інвестиційних проектів. Такий аналіз дозволяє оцінити всі необхідні витрати, затребуваність, оптимізувати...

Поняття ліквідності: визначення

0 коментарів

Ліквідність - це здатність фінансових активів бути оперативно проданими за найбільш наближеною до ринкової вартості. Іншими словами, дане визначення показує, наскільки швидко можна продати активи при мінімальних витратах. У широкому...

Інфляція і дефляція: що означають ці поняття?

0 коментарів

Люба держава досить часто стикається з такими моментами, як інфляція і дефляція. Вони являють собою зміни загального рівня цін в економічній обстановці. Ціна при дефляції збільшується, і при інфляції навпаки, падає....

Що таке деривативи?

0 коментарів

Деривативи - це виробничі інструменти фінансового ринку. Вони являють собою договору, що дають обом сторонам право або вказують зобов'язання цих сторін на виконання про дій по відношенню до базових активів....

Поняття емітента і його види

0 коментарів

Емітентом є особа, яка має право самостійно здійснювати випуск в обіг цінних паперів, платіжних документів, банкнот або пластикових карт. Зрозуміло, що подібну діяльність можуть здійснювати тільки юридичні особи.

Метою роботи...

Девальвація: основні причини, ризики та наслідки

0 коментарів

В сучасних умовах досить часто можна чути такий термін, як девальвація. В оригінальному варіанті дане слово позначає скорочення змісту золота в грошовій одиниці в умовах золотого стандарту. Однак в сучасному...

Хто такий бізнес інсайдер

0 коментарів

Щоб зрозуміти, хто такий інсайдер, значення слова слід шукати в англійській мові. У перекладі з англійської, інсайдерами вважаються люди, які мають важливою інформацією, недоступною широкому колу клієнтів або співробітників. Простіше...

Що таке ставка дисконтування і методи її розрахунку

0 коментарів

В процесі підготовки фінансових проектів необхідно проводити розрахунки майбутніх прибутків від інвестиційних вкладень. Процедура розрахунків досить проста. Взяли суму інвестицій, розрахували приблизну суму майбутніх витрат і отримали якийсь залишок, який...