Економіка

Що таке меценатство?

0 коментарів

Що таке меценатство? Багато вимовляють слово меценат, проте багато хто і не знають його походження, а тим більше значення. Так, що ж таке меценатство? Хто такий – меценат? 

Меценатство передбачає...

Що таке протекторат?

0 коментарів

Можна сказати, що застосування поняття «протекторат» залишилося далеко в минулому, коли ще існували колонії. Тому, протекторат – полуколониальная форма залежності, де за протектором зберігалася державність. Державі-протектору належали широкі повноваження і...

Що таке держбюджет?

0 коментарів

Що таке держбюджет? Державний бюджет являє собою кошторис витрат і доходів держави на якийсь період часу. У ньому вказуються джерела надходження доходів у державну скарбницю, канали витрачання грошових коштів. Держбюджет...

Що таке дивіденд?

0 коментарів

 Що таке дивіденд? Частина прибутку, яка виплачується акціонерам-інвесторам, називають дивідендами. При розвитку компанії і отримання нею прибутку вона ділиться між акціонерами в тій пропорційності частки, що належить кожному з інвесторів....

Що таке інвестиції?

0 коментарів

Що таке інвестиції? Вкладення грошових коштів у який-небудь проект або підприємство для отримання прибутку називають інвестиціями. Інвестиції характеризуються двома важливими характеристиками: ризик і прибутковість. Ці два завжди взаємопов'язані, тобто при...

Хто такий інвестор?

0 коментарів

Хто такий інвестор? Юридична або фізична особа, яка вчиняє дії, які спрямовані на вкладення в інвестиційні проекти власних коштів, називають інвестором. Така діяльність пов'язана з ризиком через відсутність повної впевненості...

Теорія граничної корисності блага. Парадокс Сміта

0 коментарів
Корисність - абстрактна категорія, яка використовується в економічній теорії для визначення задоволення, користі або задоволеності, які отримують люди від споживання благ. Поява теорії граничної корисності, на думку західних економістів, зробило...

Класифікація ринкових благ

0 коментарів
Ринкові блага - це блага, що розподіляються в суспільстві на основі дії ринкового механізму. Існує безліч ринкових благ. Для зручності подальшого їх аналізу необхідно класифікувати однорідні блага в окремі класи,...

Властивості ринкових благ

0 коментарів
У ринкових благ є ряд властивостей. Перше властивість - в економічній теорії розрізняють блага економічні та неекономічні. Це поділ пов'язаний з поняттям рідкості благ. Співвідношення між потребою в благо і...

Економічні та неекономічні блага

0 коментарів
Благо взагалі - це здатність предметів задовольняти потреби людини. Економічні блага, за формулюванням К. Менгера, визначаються як товари (незалежно від здатності до пересування, незалежно від осіб, що пропонують їх для...