Економіка

Суб'єкти ринку цінних паперів

0 коментарів
Поняття і роль цінних паперів

Цінні паперів є документи, що мають грошову оцінку, які є предметом купівлі-продажу на фінансовому ринку.

Цінні папери - це різновид капіталу. Підприємства, які випускають цінні...

Бухгалтерський облік в Європі

0 коментарів
Бухгалтерський облік в Німеччині

У Німеччині вимоги, які держава пред'являє до ведення бухгалтерського обліку, дуже деталізовані. До цих вимог належать:

Повнота наданої інформації; Правильність змісту господарських операцій; Здійснення записів фактів...

Криві економічної теорії

0 коментарів
Застосування кривих в економічній теорії

Явища, які спостерігаються в економіці (ціна, кількість продукції, виробничі витрати), часто виражені в числах. Часто кількісні змінні в економіці можуть бути взаємопов'язані (наприклад, зв'язок ціни...

Система світового господарства

0 коментарів

Світове господарство включає в себе сукупність національних господарств, які взаємопов'язані один з одним за допомогою системи міжнародного поділу праці та відносинами в сфері міжнародної економіки.

Світове господарство як система

Світове...

Економічна теорія Карла Маркса

0 коментарів
Економічна теорія: основні положення

Індивід існує в суспільстві, а суспільство існує за рахунок виробничого процесу. Тобто виробництво - це основа економічної теорії.

Теорія економіки досліджує питання виробничого характеру з урахуванням...

Методи економіки праці

0 коментарів
Поняття економіки праці

Економіка праці (економічна теорія праці) являє собою науку, що досліджує організацію, функціонування і результат функціонування ринків праці.

Дана наука займається вивченням поведінки роботодавців і персоналу в процесі...

Товар в економічній теорії

0 коментарів
Сутність і властивості товару

Товар - це продукт праці, призначений не для власного споживання, а для обміну за допомогою купівлі-продажу.

Товар має дві основні властивості:

здатність задовольняти певну потребу людини...

Функції економічної теорії як науки

0 коментарів
Сутність економічної теорії як науки

Економічна теорії - це наука про розподіл ресурсів (обмежених) всередині суспільства.

Суть економічної теорії полягає в тому, щоб знайти оптимальні та ефективні механізми того, як...

Корисність в економічній теорії

0 коментарів
Поняття корисності та її види

Будь-яке споживання благ викликано тими чи іншими нашими потребами. Але потреби наші безмежні. А можливості їх задовольнити обмежені цілим рядом факторів. Тому споживач завжди стоїть...

Моделі бухгалтерського обліку

0 коментарів
Фактори виникнення моделей бухгалтерського обліку

Кожна країна по своїй суті самобутня. Одну державу від іншої відрізняє культурне середовище. Різні історичні події вплинули не тільки на характер і менталітет людей, які...