Економіка

Економетрика: завдання і цілі

0 коментарів
Поняття економетрики

Економетрика в широкому розумінні являє собою сукупність різних економічних досліджень, що проводяться з використанням математичних методів.

Поряд з економіко-математичними дослідженнями економетрія охоплює також всі сфери застосування математичних методів...

Економічний аналіз господарської діяльності — функції і цілі

0 коментарів
Поняття економічного аналізу

Економічний аналіз є наукою, яка включає в себе сукупність спеціальних знань, заснованих на законах розвитку і дії систем. Ці закони спрямовані на пізнання методологій оцінки, діагностик і...

Економічний аналіз торговельної діяльності

0 коментарів
Характеристика економічного аналізу торгової діяльності

Основна мета аналізу діяльності торговельної діяльності організації - пошук резервів підвищення ефективності торгової діяльності.

Завданнями економічного аналізу торгової діяльності суб'єктів економічних відносин є:

розгляд структури...

Моделі ринкової економіки

0 коментарів
Сутність економічної системи

Існування людини зумовлюється ступенем задоволення його потреб. З моменту виділення людини зі світу дикої природи, тобто з моменту прояву свідомості, людина для задоволення своїх потреб повинен був...

Етапи розвитку економічної теорії як науки

0 коментарів

Економіка, будучи органічною частиною людського життя, супроводжує суспільство протягом всієї його історії. Зародження економіки як науки відбулося ще в стародавні часи.

Донаучний етап

Свідоцтва про вишукуваннях людей давнини про предмет...

Економічний аналіз як наука

0 коментарів
Загальна характеристика економічного аналізу як науки

Для ефективного управління економікою необхідний економічний аналіз. Якщо розглядати в широкому сенсі слова, то економічний аналіз охоплює весь економічний простір і виступає в якості...

Основні поняття економічної теорії

0 коментарів
Суб'єкти і об'єкт економічної теорії

Суб'єкти економічної теорії є відображенням специфічних економічних інтересів. В економічній теорії розрізняють такі суб'єкти:

домашні господарства - головною функцією яких є максимізація сукупної корисності благ...

Факторний аналіз валового прибутку

0 коментарів
Поняття валового прибутку

Для складання прийняття управлінських рішень, економічного обґрунтування бізнес-планів, аналізу господарської діяльності підприємства, пошуку резервів зростання прибутку, проводять дослідження факторів, що впливають на значення основних показників економічної діяльності.

...

Зв'язок економіки з іншими науками

0 коментарів
Характеристика економічної науки

Економічна наука - це наука, пов'язана з процесами управління, господарювання, а також економічними відносинами між усіма людьми, які знаходяться на етапі виробничому або спантеличені питаннями розподілу, обміну,...

Економічний аналіз господарської діяльності

0 коментарів
Поняття економічного аналізу господарської діяльності

Економічний аналіз фінансової та господарської діяльності будь-якої компанії займає найважливіше місце в збільшенні значення економічної ефективності діяльності компанії, включаючи процес управління і зміцнення фінансового становища.

...