Економіка

Традиційна економіка в Афганістані

0 коментарів
Види економічного укладу суспільства

На різних етапах еволюції виробництва людством використовувалися певні моделі побудови економічних систем. Вони формувалися під впливом історичних подій, соціальних змін, наукових відкриттів і так далі. Кожна...

Чорний ринок

0 коментарів
Ключові поняття чорного ринку

Під чорним ринком розуміється явище, при якому товарний оборот відбувається за рамками державного правового поля, тобто обходячи закони.

Чорний ринок є частиною тіньової економіки, пов'язаної з...

Цикли Кітчина

0 коментарів
Поняття економічного циклу

Вивчення господарських систем економічною теорією направлено на пошук таких рішень, які дадуть можливість підтримувати життєздатність структури і їх здатність до розвитку.

З моменту, коли в економіці більшості...

Економічний розвиток Німеччини в 1918-1939 роках

0 коментарів
Економічне становище Німеччини в післявоєнний період

Німеччина опинилася у вкрай важкому становищі після поразки в Першій світовій війні. Обсяги державного боргу зросли в 32 рази, людські втрати дорівнювали 7,5 млн....

Природно-економічний потенціал

0 коментарів
Сутність і значення природно-ресурсного потенціалу

Природно-ресурсний потенціал є приватним потенціалом національної економіки. У найзагальнішому сенсі він являє собою сукупність природних умов, процесів, явищ і ресурсів, розташованих на території країни (регіону)...

Фактори людського капіталу

0 коментарів
Сутність людського капіталу

Капітал являє собою «запас», ресурс, сукупність засобів - фінансових, матеріальних, інтелектуальних та інших, які використовуються для отримання прибутку. Дослідження людського ресурсу в економіці з позиції капіталу передбачає...

Економічний потенціал країни

0 коментарів
Визначення економічного потенціалу країни

Сам термін потенціал у науковій літературі має безліч трактувань. Найчастіше його розглядають крізь призму трьох категорій: як сукупність ресурсів, як сукупність здібностей і яка сукупність можливостей...

Економічний потенціал підприємства

0 коментарів
Поняття економічного потенціалу підприємства

Для того щоб розібратися в суті терміна «економічний потенціал підприємства», необхідно розчленувати його на складові елементи, визначивши зміст кожного з них. У зв'язку з цим розглянемо...

Об'єкти і суб'єкти конкуренції

0 коментарів
Погляд Карла Маркса на склад об'єктів і суб'єктів конкуренції

Наріжним каменем ринкової економіки є конкуренція, під якою розуміється протиборство економічних суб'єктів за ефективне використання ресурсів в максимальному обсязі.

Серед дослідників...

Способи боротьби з інфляцією

0 коментарів
Основні способи боротьби з інфляцією

Для кожної окремо взятої економіки країни може застосовуватися свій індивідуальний комплекс засобів і методів боротьби з інфляцією. Економісти виділяють три найбільш поширених підходу.

Активна бюджетна...