Економіка

Мотивація - визначення

0 коментарів

Як вже було сказано, на трудову діяльність працівника (тобто виконання ним певних доцільних операцій, жорстко фіксованих в просторі і часі) можна впливати за допомогою мотивації і стимулювання. Розглянемо ці поняття...

Процесуальні теорії мотивації - коротко

0 коментарів

Процесуальні теорії мотивації - аналізують, як людина розподіляє зусилля для досягнення мети, і який вид поведінки при цьому вибирає. Крім потреб, не менш важливі і умови їх задоволення: очікуване винагороду...

Концепція партисипативного управління

0 коментарів

На закінчення теми процесуальних теорій мотивації і в продовження ідей МакГрегора варто коротко розповісти про концепцію партисипативного управління.

Концепція партисипативного управління (від англ. «Participant» - учасник) - говорить про необхідність...

Теорія X і Y МакГрегора

0 коментарів

Теорія МакГрегора стоїть дещо окремо серед процесуальних теорій мотивації. Це викликано її специфічним характером - вона описує типи менеджерів організацій і відповідні типи їх поведінки. Розробив цю теорію американський соціальний...

Комплексна теорія мотивації Портера-Лоулера

0 коментарів

Комплексна мотиваційна теорія, яка об'єднує в собі елементи, як теорії очікувань, так і теорії справедливості, є теорія, запропонована в 1968 році Лайманом Портером і Едвардом Лоулер. Не плутати з теорією...

Теорія справедливості Адамса

0 коментарів

Ще одна досить поширена процесуальна теорія мотивації, це теорія справедливості або теорія рівності. Її запропонував в 1963 році американський психолог Джон Стейсі Адамс.

Теорія справедливості Адамса (Equity Theory) - стверджує,...

Теорія очікувань Врума - визначення

0 коментарів

Теорія очікувань (Expectancy Theory) - говорить про те, що наявність у людини потреби перестав бути єдиним умовою для виникнення у нього мотивації до досягнення даної мети (обумовленої потребою). Важливою умовою...

Сутність процесуальних теорій мотивації

0 коментарів

Процесуальні теорії мотивації - аналізують те, як людина розподіляє свої зусилля для досягнення мети, і який вид поведінки при цьому вибирає.

Можна сказати, що вони більше орієнтовані на процес досягнення...

Коротко про економіку і основні поняття

0 коментарів
Економіка - це і практична діяльність, і наука. Економіка - господарська діяльність товариства в сфері виробництва, розподілу, обміну та споживання. Економіка - наука, що вивчає ефективне використання суспільством обмежених ресурсів....

ВВП: поняття, види і методи розрахунку

0 коментарів

Одним з найважливіших економічних показників є валовий внутрішній продукт.

Валовий внутрішній продукт або ВВП (Gross Domestic Product, GDP) - ринкова вартість усіх кінцевих товарів вироблених за рік у всіх галузях...